Om projektet

Unge med kant Hovedstaden er et storskalaprojekt i Region Hovedstaden, som gennemføres i perioden april 2019 - december 2021. 8 kommuner og 2 erhvervsskoler er gået sammen om at udvikle bæredygtige løsninger til at forbedre udsatte unges chancer for at opnå selvforsørgelse og et liv, som de ønsker sig.

Projektet i kortform

Unge med kant Hovedstaden er et storskalaprojekt for at udvikle bæredygtige løsninger til at forbedre udsatte unges chancer for at opnå selvforsørgelse og et liv, som de ønsker sig. Indsatsen realiseres sammen med fagprofessionelle og ledere fra 8 kommuner og 2 erhvervsskoler i Region Hovedstaden.

Projektet er støttet af Den Europæiske Socialfond og Region Hovedstaden.

UU DANMARK har iværksat og leder projektet. Unge med kant Hovedstaden bidrager til UU DANMARKs vision om vejledningens implementerende, opsøgende, ressourcebevidste og vedholdende kraft. Vejledning er et omdrejningspunkt for den kommunale ungeindsats (KUI).

Unge med kan Hovedstaden indgår i UU DANMARKs aktivitetsportefølje til fremme af de professionelles arbejde med udsatte unge.

Hvad vil vi

Unge med kant Hovedstaden vil bidrage til ………………. (officielle mål).

Dette mål indebærer, at de unge gennemgår en personlig og faglig udvikling, der sammenlagt stiler henimod øget erhvervsparathed.

Hvilke resultater tilsigter vi

Projektets resultater består af effekter på projektets 320 unge. Effekterne kan kun opnås via et hensigtsmæssigt og konsekvent samarbejde iblandt de involverede ungeaktører.

Hvordan gør vi

Projektforløbet i perioden april 2019 – december 2021 omfatter aktiviteter med de unge, aktiviteter med ungeaktørerne og dialoger med interessenter.

Unge med kan Hovedstaden vil

skabe bæredygtige løsninger og varige forandringer

for at opnå øget livskvalitet hos de udsatte unge, styrkede (sam-)arbejdsprocesser hos ungeaktørerne og en lettere vej ind på arbejdsmarkedet for unge med en tung ballast.