Faglighed

Fagligheden i Unge med kant Hovedstaden er centreret om vejledning og pædagogiske tilgange til udsatte unge. Denne faglighed praktiseres i kædeansvaret i kommunerne og med øvrige relevante ungeaktører.

Vi udfolder fagligheden igennem:

Styrket vejledning

Sammenlagt arbejder Unge med kant Hovedstaden med en omsætning af “styrket vejledning”.

Vejledning har en væsentlig betydning for de allermest udsatte unge og indtager en central rolle i de nye kommunale ungeindsatser, uanset
vejledningens organisatoriske udformning og placering i kommunerne.

Den Kommunale Ungeindsats (KUI) er fra politisk side ønsket som handledygtige lokale organisationer. Det handler om at give de unge muligheder for aktiv deltagelse.

I arbejdet med udsatte unge pædagogik med den fornødne vejledningsfaglighed vil der være særligt fokus på motivation, relationsdannelse og mestringsstrategier.  Metoderne skal anvendes på tværs af professionerne og sektorerne, hvorved tilgangen til de unge er ressourceorienteret. Det indebærer også at styrke den tværprofessionelle kommunikation.
Alt i alt skal de velafprøvede målgruppeegnede metoder kortlægges og formidles henover projektets løbetid.

Allervigtigst: De unge skal hver især være meddesignere og føle ejerskab hele vejen igennem.