Events

I projektperioden april 2019 – december 2021 afholdes en række events. Disse events omfatter lukkede netværksmøder og arrangementer for projektdeltagerne såvel som offentlige gå-hjem møder og konferencer.

Unge med kant Hovedstaden faciliterer især projektdeltagernes udveksling undervejs i projektet og inddrager ekspertise udefra til faglig inspiration.