Rekruttering af unge – workshop 20. okt. 2020, Tårnby

Netværksmøde #3, 17. sept. 2020, Roskilde og virtuelt

Toolbox åbner!

Når praktikken rykker

Webinar om “Erhvervsparathed”

Derfor: erfa!

At styre med en logbog

Madklub som ramme om ungefællesskab

Nye veje med de unge i Corona-krisen

“Karrierelæring for unge med kant” – NY VERSION