Erhvervsparat i små skridt

Netværksmøde #5, 30. sept. 2021, Helsingør

Tværprofessionelt samarbejde i Helsingør

Flerkommunalt EUD-forløb for ´unge med kant´

Relationer der gør en forskel

Workshop: De unges vedholdenhed & fagprofessionelle metoder i kædeansvaret, 21. juni 2021

Ny virtuel bro nu åben!

EGU som trædesten

Workshop: Økonomisk trivsel, 19. april 2021

Internationale perspektiver: Youth in transition