Netværksmøde #5, 30. sept. 2021, Helsingør

Tværprofessionelt samarbejde i Helsingør

Rødovre: Drengeprojekt

Rødovre: Mentorordning

Rødovre: Supplerende støtte til OK-elever

Rødovre: ´Wake-Up-Pick-Up´ og additionel støtte

Rødovre: ´(Ud)dannelse af unge med kant´

Rødovre: ´Kulturgrammatik´

Rødovre: ´Bagedysten´

Flerkommunalt EUD-forløb for ´unge med kant´