Netværksmøde #2, 27. feb. 2020

Pressemeddelelse: “Unge med kant”

Motivation

“De unges behov”

Europæisk netværk: Euroguidance

Gadens Stemmer: guided byvandring

Styregruppemøde

Fra kontaktpersonordning til Kontaktperson+