VIA: “Udsatte unge på vej, 2022”

Ny rapport præsenterer “Udsatte unge på vej – evaluering af ungeprogression i tillægsprojektet til Unge med kant Hovedstaden, 2022” er udgivet i feb. 2023.

VIA University College har stået for evaluering af ungeprogression i den udvidede del af Unge med kant Hovedstaden (jan. – dec. 2022). Evalueringen blev gennemført umiddelbart efter projektafslutning pr. dec. 2022, med projektejer EUK/KL som opdragsgiver.

Formålet med evalueringen i tillægsprojektet var at undersøge de unges bevægelser og progression henimod erhvervsparathed, jf. taksonomien for ungeprogression.

Lektor Bo Klindt Poulsen kunne udpege 3 tværgående tendenser hos de godt 200 unge i rammerne af 10 forskellige partnerorganisationer. Tendenserne omhandler mangfoldighed, fremskridt og stabilitet.

Læs mere og download rapport (feb. 2023)