VIVE: “Vedholdenhed: Små skridt af stor betydning”

Nøglen til at få udsatte unge i job eller uddannelse – er vedholdenhed

En ny evaluering fra VIVE viser, hvor komplekst det er at hjælpe de allermest udsatte unge, der hverken er i uddannelse eller job. VIVE har evalueret Unge med kant Hovedstaden med deltagelse af mere end 600 af de allermest udsatte unge, hvor målet har været at bringe dem i netop uddannelse eller job. Evalueringen viser samtidig, at det for mange unge er muligt med en ekstraordinær indsats og vedholdenhed fra de unge, såvel som fra systemets side. Af de mere end 600 unge, der kontinuerligt har deltaget i projektet, er 43 pct. kommet i uddannelse eller job.

Samtidig giver evalueringen ny viden om, hvad de udsatte unge selv mener fremmer, at de tager det næste skridt for at kunne klare sig selv. De unge peger bl.a. på, at det er helt afgørende, at den kontakt de har med fx kommunen opleves personlig, kontinuerlig og opsøgende. Endelig viser evalueringen, at det er af afgørende betydning, at de fagprofessionelles samarbejde omkring de unge er stærkt, forpligtende og veldefineret. Det gælder både internt i kommunernes ungeindsats og i samarbejdet med fx virksomheder og uddannelsesinstitutioner.