“Vejledning i fællesskab med strik og craft-psykologi”

I Unge med kant Hovedstaden har de fagprofessionelle arbejdet med centrale metodiske tilgange som en fælles platform for dialog og gensidig forståelse. De 6 metoder er beskrevet i korthed i TOOLBOX: Relationsdannelse, motvationsorienteringer, karrierelæring, samt fremme af de unges mestring, vedholdenhed og progression.

De lokale projektteams har prioriteret frit fra dette udvalg til deres lokale anvendelse og derudover suppleret med egne metoder. Det har fx været fremme af de unges økonomiske trivsel eller grafisk facilitering. Unge med kant Hovedstaden har gengivet lokale erfaringer, men ellers ikke præsenteret eller repræsenteret de øvrige metoder.

UU-vejledere i Københavns Kommune har bl.a. benyttet deres lokale projekt til at eksperimentere med rammer, hvor craft-psykologi kommer i spil. Craft-psykologi er en relativ ny metode i Danmark og beskrives af Ph.D. Anne Kirketerp som psykologiske processer der finder sted under anvendelse af håndværk og håndarbejde. Genren er beslægtet med Positiv Psykologi og siges at fremme tilstande og følelser så som “flow, ro, kapacitet, positive emotioner og præstation”.

Arbejdet er beskrevet i en artikel i magasinet Vejlederen #4 (Danmarks Vejlederforening, dec. 2022): “Vejledning i fællesskab med strik og craft-psykologi”.

Artiklen sætter fokus på, hvordan håndarbejde og håndværk kan inddrages i vejledningssamtalen og være medskabende, hvis den unge ser sådan et værktøj som noget positivt, fordi ejerskab og empowerment er nøglebegreber i samtalen med de unge.

Hanne Carina Baumann, vejleder hos UU København, Vejederen #4/2022

Se også ungecasen i Unge med kant, hvor metoden er kommet anvendelse i vejledning af en ung kvinde på hendes vej mod en ungdomsuddannelse: