Forankring af projektets resultater

Unge med kant Hovedstaden er landet i god behold efter 3,5 års arbejde med komplekse problemstillinger og komplekse opgaver. Kompleksiteten har ikke kun omhandlet den ballast, som de ´unge med kant´ har med sig, men også den kontekst, som fagpersonerne har færdedes i på tværs af fagligheder, organisationer og sektorer. Flere hundrede fagprofessionelle fra 13 organisationer har alt i alt bidraget aktivt til at opnå nye faglige landvindinger og støttet de unge i at opnå selvforsørgelse og det liv, som de drømmer om.

Om forankring

i Unge med kant Hovedstaden

Forankring omhandler fortsat drift og videreudvikling af projektresultater. Forankringen har spillet en stor rolle og er blevet fremmet af projektledelsen, allerede via projektdesignet og hele vejen igennem projektet. Projektpartnerne er blevet opfordret til fra starten af at udvikle og arbejde med tiltag, der senere kunne integreres i deres daglige drift efter projektets ophør. Det har bl.a. betydet, at de nye tiltag skulle give mening for deltagerne lokalt.

Photo by Simon Abrams on Unsplash

I slutfasen af Unge med kant Hovedstaden har de 13 projektpartnere og projektejer EUK/KL skitseret forankring af hver deres lokale projektresultater.

Under “forankring” forstås for det første videreførelse og videreudvikling i egen drift:

  • Økonomi: Videreførelse kan foregå integreret i rammerne af organisationens ordinære økonomi eller med en udvidet økonomi til formålet.
  • Rammer: Projektresultaterne kan bæres videre i rammerne af den nuværende organisatoriske konstruktion og nogle gange foranledige en tilpasning eller ligefrem ny organisatorisk konstruktion.
  • Nye tiltag: Projektresultater kan også føre til nye projekter som en form for overbygning til det opnåede.

For det andet har samtlige partnerorganisationer i hele projektløbet bidraget til udbredelse af projektresultater, både bredt i egen organisation og hinsides projekt- og kommunegrænser.