Afslutning & partnermentoring #6, 12. dec. 2022

Unge med kant Hovedstaden er lige ved at lande. De i alt 13 partnerorganisationer har i perioden april 2019 til december 2022 været involveret med lidt forskellige start- og sluttidspunkter og forskellig varighed. Alle har haft et overordentligt stort engagement og fuldt fokus på de unges progression henimod erhvervsparathed.

I løbet af 2022 har ´partnermentoring´ workshops har været en ramme i den udvidede partnerkreds for at drage nytte af de gode erkendelser og de resultater, som er blevet oparbejdet af de projekterfarne partnere i projektet. Det er blevet til indtil videre 5 workshops, et koncentreret lokalt arbejde og bilaterale dialoger.

Workshop #6 er samtidig den endelige afslutning på Unge med kant Hovedstaden og ramme om den sidste udveksling, inden partnernes veje officielt skilles. Men allerede nu er der mange tegn på, at indsatserne og den gensidige inspiration fortsætter!

Fra ´unge på kanten´ til ´unge med kant´

Men noget brænder i mig – et ekko af råb ||| I den mørke tunnel ser jeg en gnist af håb ||| Udfordringer og tvivl mod troen på at jeg tør det ||| Men jeg kan se de små sejre, og jeg kan gøre det!

Uddrag af "Unge på kanten sætter ord på deres inderste tanker" (PIO, 10. okt. 22)

Deltagerne og formål

Deltagerne i arrangementet er projektledere og projektmedarbejdere fra ´Unge med kant Hovedstaden´. Formålet med workshoppen er at samle op på de sidste resultater og erfaringer i den udvidede del af projektet og at få dem placeret i en større kontekst.

Samtidig skal der skitseres perspektiver for det videre (sam-)arbejde for de mest udsatte unge på deres vej henimod selvforsørgelse og et liv, som de unge drømmer om.

Program 12. dec. 2022

10.30 – 11.00 Check-in og velkommen til hos AFUK

11.00 – 11.15 Status på ´Unge med kant Hovedstaden´: Forankring hos partnerne v/ projektleder Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve

11.20 – 12.00 Ungeprogression 2022 i ´Unge med kant Hovedstaden´ v/ lektor Bo Klindt Poulsen, VIA University College

12.00 – 12.30 Frokost og fortællinger v/ alle

12.30 – 14.00 Highlights fra det udvidede arbejde i 2022 v/ projektpartnerne (OBS forberedelse*):

 • FGU Øst “Den gode modtagelse, med et individuelt fokus og i kædeansvar”
 • FGU Øresund “FGU/EUD kombinationsforløb, iteration #2: resultater og læringspunkter”
 • Ishøj “Matematik og dansk for ´unge med kant´, med en individuel tilgang”
 • Hotel- og Restaurantskolen “Mentorindsatsen i EUD, også i samarbejde med KUI”
 • Vilvorde/Roskilde Tekniske Skole “Vejledningsarbejde for et stigende antal ´unge med kant´ på grundforløb”
 • Helsingør “Ungekoordinatorens arbejde med de unge, der ´slingrer´ ind i og ud af systemet”
 • Høje-Taastrup “Ungeprogression på ledelsesniveau”
 • København “UMK modeller i ny indsats med fremskudt vejledning i helhedsplanerne”

14.15 – 15.00 Perspektiver & fejring

 • Forankring i fællesskab: Frontløbernetværket om helhedsorienterede indsatser, samt muligheder i den nye Hovedlov (juni 2022) v/ programchef Janne Koefoed, Frontløbernetværket
 • Fremtiden er om hjørnet: Perspektiver for det videre arbejde med de mest udsatte unge v/ programleder Ursula Dybmose, EUK/KL
 • TAK TIL ALLE!

*Forberedelse

For forberedelse af highlights, se infomail, der er tilgået de lokale projektledere d. 2. nov.

Tilmelding og praktikaliteter

Tilmelding foregår kun online via det link, der er tilgået projektdeltagerne d. 2. nov. 2022 pr. mail. Deadline for tilmelding: 5. dec. 2022.

Arrangementet foregår hos AFUK, Enghavevej 82, 2450 København. Se her for transportmuligheder.