Stolt og glad på byggepladsen

Yonas (anonymiseret), 19 år, har taget en del omveje før han nu trives i et ordinært arbejde i byggebranchen. Siden han var 15 år gammel, har Yonas prøvet flere grundforløb i forskellige erhvervsuddannelser og er faldet fra hver gang. Han havde perioder, hvor han tilsyneladende ikke var i gang med noget, og han har været i nærkontakt med kriminalitet af forskellig slags, også af mere alvorlig karakter.

Klubpædagoger, kontaktpersoner fra socialområdet, kriminalpræventive medarbejdere og EUD-lærere har været involveret undervejs. Den gennemgående uddannelsesvejleder Jesper (anonymiseret) fungerede samtidig som ungeguide fra Ungeguide HTK i Ungecenter Høje-Taastrup. Jesper er kommet tæt på Yonas over tid, har samlet ihærdigt op undervejs og fundet nye løsninger sammen med den unge hver gang. Da Yonas var klar til det, trak ungeguiden på en virksomhedskonsulent, og der kom hul igennem til en lokal byggearbejdsplads.

Yonas fungerer rigtig godt på arbejdspladsen. Arbejdsgiveren oplever, at den unge mand møder stabilt, kommer til tiden og tager ansvar.

Virksomhedsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune

– en del af Høje-Taastrup Ungecenter

I virksomhedsindsatsen arbejder jobkonsulenterne med et netværk af over 50 større og mindre virksomheder, heraf ca. 60 % lokale virksomheder og 40 % i umiddelbar nærhed af kommunen. De primære samarbejdspartnere er inden for dagligvarebranchen, lager og håndværk. Virksomhedskonsulenterne formidler bl.a. fritidsjob (70*), skolepraktikker (6*), lærepladser (7*), erhvervsmentorer (13*) og ordinære job (42*), *igangværende pr. sept. 2022. Ungeguiderne i Ungeguide HTK trækker løbende efter behov på virksomhedskonsulenterne.

Ungeguide HTK

Progression med omveje

Yonas´ forløb har været præget af mange spring i de første år på vejen i livet. Han har skiftevis gennemgået faser med vejledningsparathed og (delvis) valgparathed, er faldet tilbage til ikke-kontaktparathed og er blevet kontaktparat igen.

Yonas har if. ungeguiden et “godt hoved” , men han har ikke kunnet trække på erfaringer i hjemmet i forhold til uddannelsesverdenen. Selvom Yonas er rar og drager omsorg for andre, har hans temperament styret ham mere end det var hensigtsmæssigt. Det har bl.a. ført til episoder, der har resulteret i betinget straf.

I løbet af den tredje påbegyndte ungdomsuddannelse på en erhvervsskole fik Yonas et gennembrud, understøttet af Jesper, som var ugentligt i dialog med faglærere der troede på Yonas. Han bestod grundforløbsprøven og var egentlig klar til at gå videre i uddannelsen. Men igen knækkede kurven for Yonas grundet adfærd i hans privatliv, og da politiet måtte komme i spil, mistede han gnisten for sin egen positive udvikling.

Den erfarne uddannelsesvejleder Jesper har hele vejen igennem fungeret som ungeguide for Yonas. Jesper har en bevidst og fagligt begrundet holdning til, at han “vil de unge og vil gøre det nemt for de unge at ville ham“. Det indebærer en vedvarende og opsøgende indsats fra hans side. Han er klar over, at “det er mig der skal bære det”, trods modstand og alverdens modgang hos de unge.

Jeg får dem til at forstå: Jeg er ikke noget magtmenneske, selvom jeg kommer fra kommunen.

Jesper (anonymiseret), ungeguide i Ungeguide HTK

Over tid har Jesper – som måske den eneste af de fagprofessionelle – opbygget en konsistent og tillidsbaseret relation til Yonas, samtidig med at han bevidst bevarer sin professionelle distance. Yonas lytter til Jesper og tager ungeguidens ord til sig.

Yonas involverer Jesper, da “han når bunden” if. ungeguiden. Nu oplever Yonas en ægte, indefra kommende motivation om at ville videre, koblet op på udefra kommende krav om det. Der handles hurtigt, og efter en kort prøveperiode ansætter en lille byggevirksomhed Yonas i et ordinært arbejdsforhold.

Nu, den unge mand er godt i gang med at få styrket sin erhvervsparathed, har ungeguiden gennemgået de emner der hører til erhvervsparathed sammen med Yonas.

Yonas scorer sig selv ikke ret højt. Men han forholder sig til emnerne, fx det at være fleksibel og det at blive ved. Han kan også se, at han er blevet bedre til det faglige, at han kan noget. Og så er han klart blevet meget mere motiveret.

Jesper (anonymiseret), ungeguide i Ungeguide HTK

Yonas kan lide håndværket og trives med arbejdet. Han møder et kvarter før tid hver dag, hvor han kan nå at få en én-til-én snak med arbejdsgiveren som en voksen mand.

Det har givet mig mere ro i hovedet, at jeg ved, hvad jeg skal. […] Jeg føler at jeg duer til noget.

Yonas (anonymiseret), 19 år

Yonas er desuden klar over, at arbejdet holder ham fra andre måder at berige sig på.

Den slags penge er mere værd. Jeg gør for første gang noget der gør min mor stolt.

Yonas (anonymiseret), 19 år

Perspektivet er, at en periode med fast arbejde vil give Yonas interesse og motivation til at gennemføre en erhvervsuddannelse. For trods den faglige uddannelsesparathed og en velbestået GF2 prøve fra sin sidste påbegyndte erhvervsuddannelse, er han nu ved at styrke væsentlige personlige og sociale kompetencer.

Et godt kendskab og tæt samarbejde

If. ungeguiderne og virksomhedskonsulenterne, Høje-Taastrup Ungeindsats, er timing et virkningsfuldt element i at bringe de unge videre i job: Man skal kunne “ramme” den unge med det rigtige tilbud på det rigtige tidspunkt.

Her er virksomhedskonsulenternes tætte kendskab til det lokale erhvervsliv afgørende. Det gør det muligt at matche en ung med en virksomhed, som har rammerne og lysten til at ansætte en ung med udfordringer. Det er væsentligt i Høje-Taastrup, at virksomhedsindsatsen er integreret i KUI (Ungeguide HTK), hvilket sikrer et tæt samarbejde med de ungeguider og uddannelsesvejledere, der arbejder med de unge i KUI-målgruppen i det daglige.

Samtidig er de kommunale fritids- og ungdomsklubber og den kriminalpræventive indsats placeret i samme center som ungeguiderne. Denne samlokation er med til at danne grundlag for en tæt fælles koordination af arbejdet med de unge og hurtig handling, når nødvendigt.

I den lokale organisering af ungeindsatsen i Høje-Taastrup er konstant forskellige fagpersoner med forskellige kompetencer til rådighed. Kompetencerne kan løbende bringes i spil i de individuelle ungeforløb og understøtter den unges plan efter behov.

Anders Vedberg, afdelingsleder

Hver medarbejder ved således, hvem man skal inddrage og hvornår. Dermed er der et tæt kædeansvar internt i kommunen, men det rækker også ud af kommunen og over til de eksterne samarbejdspartnere i virksomheder, på uddannelsesinstitutioner mv.  

Yonas´ arbejdsgiver er således blevet præsenteret for de relevante ressourcer i kommunen og for de primære kontakter. Ungeguiderne og konsulenterne er opmærksomme på at holde procedurerne simple og kommunikationen effektiv.

Arbejdsgiveren yder også selv en stor indsats for unge med en ballast som den, Yonas medbringer.

Det er et stort arbejde, men fornøjelsen er meget stor, når det lykkes.

Arbejdsgiver, mindre virksomhed inden for byggebranchen

Efterspil og perspektiver

Kort inden publicering af denne beretning blev det klart, at Yonas skal indkaldes til afsoning af hans tidligere domme. Men det skal ikke stoppe den unges positive udvikling! Allerede nu er ungeguiden inddraget for at være med til at reetablere et liv for Yonas efter fængselsopholdet. Der er en vis sandsynlighed for, at Yonas kan komme tilbage på byggepladsen. Arbejdsgiveren har været orienteret fuldt ud hele vejen igennem, og der er en chance for, at firmaet fortsat vil støtte Yonas.

At leve med en ny identitet kan være svært. Dagligdagen er væk, og den unge er ofte meget alene med det. Vi er nødt at anerkende det, de unge er trygge ved, nemlig “kaos i deres liv”. Det søger de så tilbage til, når de kommer i tvivl eller oplever problemer. Så må vi være der for dem!

Jesper (anonymiseret), ungeguide i Ungeguide HTK