“Smagsprøver” – virtuel brobygning

“Smagsprøver” er virtuel brobygning v.hj.a. en online aktivitetsplatform. Aktiviteterne – eller smagsprøverne – er tilrettelagt til unge der vil snuse til en erhvervsuddannelse fra distancen, og samtidig få en praktisk oplevelse.

Smagsprøver er en platform, hvor vi som erhvervsskole forsøger at fremvise vores elever og deres faglighed. Præmissen er, at vores elever selv udvikler aktiviteter til Smagsprøver, ud fra benspænd som sikrer at aktiviteterne favner unge i målgruppen for Unge med Kant. Aktiviteten skal kunne afvikles på 1-3 timer, det skal være billigt (max. 40 kr. pr. deltager), alt skal være tilgængeligt i et gængs supermarked og det skal kunne laves med ganske lidt udstyr.

På denne måde har vi skabt en platform, som kan anvendes af ungevejledere i en vejledningsaktivitet med ´unge med kant´, både til generel livsmestring og socialt samvær, men også i et karrierelæringsperspektiv, hvor de unge stifter bekendtskab både med en erhvervsskole og med en karrierevej. Smagsprøver kan være med til at modne de unges vilje og parathed, til at møde op på vores skole og se på vores uddannelser som en mulighed for dem i fremtiden.

Deltagere: Udsatte unge, som er på vej mod uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Hotel- og Restaurantskolen har sammen med erhvervsskolen Vilvorde udarbejdet konceptet for at gennemføre korterevarende distanceforløb for unge, der gerne vil blive introduceret til en erhvervsuddannelse, men aktuelt ikke må eller kan besøge erhvervsskolen. Forhindringerne kan fx skyldes COVID-19 restriktioner, en stor geografisk afstand, begrænsninger hos den unge selv eller andet.

Mål: At introducere ungdomsuddannelserne her på skolen for de ´unge med kant´, i et positivt lys, med åbenlyse, smagbare succeser undervejs.

Aktiviteter: Vi har et samlet overblik over de eksisterende aktiviteter på sitet: Klik her

Ramme: Smagsprøver ligger frit tilgængeligt på www.smagsproever.dk

Det eneste man selv skal gøre, er at introducere platformen for de unge på forhånd og sammen udvælge en aktivitet. Derfra skal man så finde et køkken, som passer til antallet af unge man vil have med på aktiviteterne og handle ind.

Tilpasset til lokale rammer

Det er de unges vejledere eller lærere, der gennemfører aktiviteterne lokalt sammen med de unge i velegnede lokaler. Smagsprøverne (= faglige aktiviteter) er konciperet således, at de nemt kan udføres med et minimum af velegnede omgivelser og udstyr.

Der er masser af hjælp at hente i video vejledningerne på platformen, som åbner snarest. Desuden står vejlederne fra erhvervsskolerne til online rådighed med forklaringer og instruktioner.

Fra ung til ung

Instruktørerne i videoerne er unge elever på erhvervsskolerne. De unge EUD-elever deler deres erfaringer omkring deres uddannelsesvalg og lærer fra sig af deres viden. Undervejs vil man lære teknikker og grundprincipper som dem man møder på uddannelsen.