Mentorordning for ´unge med kant´

Mentorordningen, som retter sig mod elever og mod kommende elever på Hotel- og Restantskolen, er en ordning, som siden starten af 2022 målretter sig de elever, der enten bevæger sig på grænsen af frafald fra uddannelserne, eller som af andre årsager vurderes af vejledningsteamet at være ´unge med kant´.

Mentorordningen er et tværfagligt team, hvor studievejledere, mentorer, faglærere og den pædagogiske ledelse træder til som mentorer for den unge, afhængigt af deres behov. En mentor hjælper til med de praktiske udfordringer der kan være, såvel som faglig sparring, en tillidsvækkende voksenrolle eller til at løse praktikaliteter som at komme op om morgenen.

Deltagere: Elever på skolen eller borgere på vej mod uddannelse eller arbejdsmarkedet, som vi er i kontakt og løbende berøring med. Fælles for dem alle, er at de er mellem 15 og 29 år.

De unges behov: De unge kan have meget forskellige behov og udfordringer, hvilket vi søger at imødekomme med en bred skare af mentorer. Mentorkorpset består, sagt i brede termer, af favnende og rummelige personligheder, med en bred vifte af kompetencer.

Mål: At styrke eleven fagligt, personligt og socialt, således at den unge får mod på og bliver gjort mere klar til at gå i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Aktiviteter:

Vores elever skal klare sig på lige vilkår med de andre elever her på skolen. I denne ramme støtter og vejleder vi på det sociale såvel som det faglige. Vi sikrer, at elevernes problemer, små som store, ikke sætter en stopper for deres uddannelsesønsker.

Er det tilfældet, at en elev eller borger ikke er klar på de faglige eller sociale udfordringer, som ligger i det at gå på vores erhvervsuddannelse på ordinære vilkår, forsøger vi at imødekomme deres behov med særligt tilrettelagte undervisningsforløb og støtte til at nå et niveau, hvor uddannelsen kan genoptages eller afvikles på forsvarlig vis.

Ramme: Ugentlige samtaler, der øges ved behov.