Lokale kompetenceprofiler for Kontaktperson+

De gennemgående kontaktpersoner for de unge er afgørende, både i dialogen og arbejdet med de unge selv og for at opnå velfungerende organisatoriske forhold omkring de unge.

Kontaktpersonfunktionen i KUI (kommunal ungeindsats) er stadig relativ ny, og der har været behov for en guide til udarbejdelse af lokale profiler og kompetencebeskrivelser. Det gælder især den mere ambitiøse profil for Kontaktperson+ , som relaterer til et forpligtende kædeansvar for de unge. Kædeansvaret dækker både det tværorganisatoriske arbejde internt i kommunen og samarbejdet med FGU, ungdomsuddannelserne, virksomheder og civile aktører.

Kommunepartnerne i Unge med kant Hovedstaden har hver især udarbejdet egne profiler. Følgende 4 kommuner har givet tilladelse til publicering: Høje-Taastrup, Gladsaxe, Ishøj og Ballerup.

OBS – funktionen kan have forskellige betegnelser. Os bekendt, benyttes bl.a. udtrykkene ungekoordinator, ungeguide, løfteguide og stifinder.

En guide og interaktiv profil for Kontaktperson+

Kontaktperson+ koordinerer, organiserer og samarbejder i rammerne af et lokalt kædeansvar, hvor individuelle ungeforløb tilrettelægges sammen og i meddesign af de enkelte unge. Kontaktperson+ følger de enkelte unge undervejs, også i overgangene, og bidrager kompetent med udvidet vejledning.

Læs mere og prøv selv at sammensætte en lokal profil v.hj.a. et interaktivt redskab.

Kontaktperson+ i kædeansvaret, vs. 1.2 (2020)