Grundforløb+

Deltagere: Grundforløb+ (GF+) henvender sig til de unge, der endnu ikke er afklaret på, hvilken af skolens faglige uddannelsesveje de vil starte på. GF+ er samtidig et forløb, som klæder deltagerne på til at starte direkte på en af skolens faglige uddannelser inden for gastronomi og værtskab.

GF+ favner alle potentielle GF2 elever, som har udfordringer som gør det svært at starte direkte. I Unge med Kant samarbejder vi med GF+-teamet, om at få de unge med kant, dem mellem 15 og 29 år til at overveje at lade sig indskrive på GF+forløbet.

De unges behov: De unge kan have meget forskellige behov og udfordringer, hvilket vi søger at imødekomme med vores mentorkorps. Mentorkorpset består i brede termer, af favnende og rummelige personligheder, med en bred vifte af kompetencer.

Mål: At styrke eleven fagligt, personligt og socialt, således at den unge får mod på og bliver gjort mere klar til at gå i gang med en ungdomsuddannelse.

Ambitionen er, at vores elever klarer sig på lige vilkår med de andre elever her på skolen. I denne ramme, støtter og vejleder vi på det sociale såvel som det faglige. Vi sikrer at elevernes problemer, små som store ikke sætter en stopper for deres uddannelsesønsker.

Aktiviteter: Forløbet varer 10 uger. Så meget af undervisningen som muligt er praktisk og foregår i køkkenet. Undervejs får eleverne indsigt i branchen og en fornemmelse for, hvordan det er at arbejde i et professionelt køkken. Forløbet har desuden stort fokus på branchefagligt dansk, så de unge bliver også sprogligt forberedt bedst muligt til at begå sig i et køkken.

GF+ ligger i “naturlig forlængelse” af flere af skolens tilbud til ´unge med kant´, heriblandt:

  • Åbent hus for ´unge med kant´
  • Brobygning á 3 dage for ´unge med kant´

Underviserne på GF+ tager højde for elevernes bagage, behov og drømme. Et mentorkorps på skolen støtter eleverne samtidig individuelt. Dermed kan overgangen lettes til et ordinært grundforløb, som ellers kan være skræmmende at komme i gang med på trods af opnået uddannelsesparathed.

Rammer: På GF+ er der studiestart i april og i august. Undervisningen foregår på hverdage i tidsrummet mellem kl. 8.00 og 16.00 på Hotel- og Restaurantskolen i Valby, lige ved Valby station.

For at opfylde adgangskravene til grundforløb plus (GF+), skal den unge:

  • Have afsluttet folkeskolen eller modtaget tilsvarende undervisning
  • Have fået mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) enten ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse eller ved de afsluttende prøver i 10. klasse eller ved en tilsvarende prøve
  • Gennemføre en samtale på erhvervsskolen. Erhvervsskolen skal vurdere, at du kan gennemføre uddannelsen.

Eller:

Den unge skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, der omfatter grundforløbet. Har man det, opfylder man adgangskravene til grundforløbet.

Grundforløb+

på Hotel- og Restaurantskolen

GF+ blev oprettet i starten af 2022 og kan med fordel også benyttes af ´unge med kant´. I 2022 er der studiestart d. 4. april og 8. august.

Læs mere