Fleksibilitet og meddesign rykker

Et fleksibelt online-forløb på FGU Øst blev lige præcis den startrampe, som Cecilie (anonymiseret), 24 år, havde brug for. Den unge kvinde er i en overordentlig positiv udvikling, og hendes mål om at påbegynde en ungdomsuddannelse er kommet inden for rækkevidde. Hele Cecilies liv har ellers været stærkt presset af en psykisk sygdom, der betegnes som en af de mere tunge diagnoser at leve med.

Heller ikke Cecilies baggrund har været fremmende for pigens psykiske robusthed, med skiftende perioder som anbragt barn og hos en far med en ofte stærkt dominerende indflydelse på pigen. Cecilie, der blev mor i en ung alder, klarer dog nu sit eget lille familieliv fint, blot hun kan tage hensyn til sine egne begrænsninger.

Den unge kvinde havde forgæves forsøgt at påbegynde en FGU-uddannelse inden for de ordinære rammer: “Det er ikke noget for mig. Jeg kan ikke være i det.” Men inden hun nåede at droppe helt ud, nåede en af skolens vejledere at foreslå forløbet ComeOnLine, som giver mulighed for fleksibilitet og medindflydelse fra eleverne.

ComeOnLine på FGU Øst

– en startrampe i et virtuelt fagligt rum

ComeOnline henvender sig til unge, der af forskellige årsager ikke kan gå i skole på vanlig vis. Det kan være, at de unge har en diagnose, som gør det svært at komme ud blandt andre, er fysisk begrænset i en periode eller blot har brug for en stille og rolig indslusning til skolesystemet el. lign. Deltagerne i ComeOnLine er del af et fællesskab, men arbejder hjemmefra og mødes personligt med en lærer 1x/ugen. Det langsigtede mål er, at eleverne i hver deres tempo bliver i stand til at følge undervisningen på et af skolens andre fagrettede værksteder.

ComeOnLine på FGU Skolen Øst

Fleksibilitet

I Cecilies karaktertræk indgår en usædvanlig sensibilitet. Denne følsomhed har på den ene side resulteret i en stor indlevelsesevne i andre mennesker, men på den anden side ført til, at hun har svært ved at afgrænse sig mod udefrakommende indtryk og pres.

Beslutningen om ComeOnLine blev taget i samråd med Cecilies KUI-vejleder. Her blev afklaret, at Cecilie kunne have brug for at trække sig fra tid til anden, afhængig af dagsform og begivenheder i hendes privatliv, faglige udfordringer i forløbet og det sociale samspil mellem eleverne på skolen.

Denne fleksibilitet indgår i ComeOnLine, samtidig med målet om at de unge på sigt møder op fysisk. Fleksibiliteten gør i første omgang også, at eleverne kan koncentrere sig på det faglige. Cecilie er kommet så langt, at hun nu kan møde op én dag om ugen, og perspektivet er lovende.

Cecilie kommer med spændende samfundsmæssige og sociale betragtninger. Hun tager fagligt initiativ, er opsøgende og kan mere og mere disponere sine læreprocesser.

Mikael Løyche, FGU-lærer ComeOnLine

Cecilie kan nu være i tingene ved at trække sig tilbage. Hun var simpelthen stoppet, hvis ikke hun kunne have været på ComeOnLine.

Athena Wegner, vejleder og lokal projektleder, FGU Skolen Øst

Meddesign

Målet med et forløb på FGU-skolen Øst var at få styrket Cecilies valgparathed og bringe hende tættere på en uddannelsesparathed, der skulle kunne omsættes i en ungdomsuddannelse. Imens vejen til en uddannelse kan gå via praktik for nogle unge, blev dette middel fravalgt for Cecilies vedkommende. Den ellers viljestærke unge kvinde er stadig for langt fra en (delvis) erhvervsparathed og ville opnå en mere stabil progression via en skolebaseret uddannelse, især hvis den kan planlagt i forhold til hendes behov.

For at kunne støtte de unge effektivt i deres læreprocesser, har FGU Skolen Øst rammesat muligheden for at hver elev kan få medindflydelse på udformning af undervisningsplanen. Undervisningsplanen er baseret på de unges forløbsplaner.

Hver mandag gennemgås de individuelle forløbsplaner planen sammen med eleverne, og undervisningsplanen justeres efterfølgende.

Individuel vejledning og relationsdannelse

Rammesætningen i ComeOnLine indebærer også pædagogiske og vejledningsfaglige virkemidler.

Individuel vejledning og redskaber

Når Cecilie føler sig presset, har hun svært ved at overskue, adskille og prioritere problemer, opgaver og handlinger. I den individuelle vejledning har hun fået redskaber og hjælp til at sortere og håndtere udfordringerne i sit liv. Cecilie er nu fx blevet langt bedre til at vurdere de faglige opgaver, og hun har lært at begrænse sig og at holde fokus. Vejledningen kan også omhandle personlige emner, når relevant.

Cecilie har lært at bearbejde sin egen situation ved at italesætte de perioder, hvor hun har haft det svært.

Athena Wegner, vejleder og lokal projektleder, FGU Skolen Øst

Men if. vejlederne, er Cecilie stadig sårbar, og “der skal ikke meget til før hun tipper”. Hvis hun oplever et for stort pres, kan [den psykiske sygdom, anonymiseret] udløses igen. Der må ikke være for mange forhold på én gang, som Cecilie skal tage stilling til.

Socialt samvær og relationsdannelse

Underviseren i ComeOnLine arbejder målrettet med relationsdannelse med og mellem eleverne, også når de ikke er personligt til stede. Derigennem er der opstået en velfungerende gruppe på 11 unge, som støtter hinanden og hjælpes ad med det faglige og det personlige.

Underviserne og vejlederen giver de unge ansvar og lader dem forsøge at løse problemer selv, inden de professionelle eventuelt selv skrider ind. Derigennem er der opstået en høj trivsel, som gør de unge trygge og giver dem mod på mere.

Ved det første ComeOnLine forløb i forår 2022 lykkedes det 17 af 20 elever at opnå deres mål fra forløbsplanen.

Mikael Løyche, FGU-lærer ComeOnLine

Hvor Cecilie tidligere ikke magtede samvær med andre mennesker ret meget og ofte følte sig malplaceret, trives hun med tilgangen i ComeOnLine. Hun bruger sine skolekammerater aktivt, særligt 3 andre unge kvinder. Ved at være sammen med andre, har hun if. underviseren fået en større selvindsigt og stoler nu mere på sin situationsfornemmelse. Med sin udadvendthed, sin indlevelsesevne og omsorgsfuldhed er Cecilie “blevet et samlingspunkt” for holdet.

Perspektiver for Cecilie

Som det ser ud nu, er fremtiden lys for den unge kvinde. Cecilie arbejder fortsat på at øge sin robusthed. Hun har lært at lytte mere til signalerne fra sin krop og at indrette sig efter sine begrænsninger. Det indebærer bl.a. at tackle private forhold og familiebaggrunden. Her har hun allerede oparbejdet en styrke ved at have truffet et afgørende valg.

Jeg kunne vælge, om jeg ville være på den rigtige side af loven. Der er andre i familien, der er på den forkerte side, og dem har jeg valgt ikke at se mere.

Cecilie (anonymiseret), 24 år

Cecilie har nu også fundet en ramme for sin særlige følsomhed. Hun drager nytte af metoder for selverkendelse og selvudvikling, heriblandt meditation og opmærksomhed på mellemmenneskelige energier. Cecilies drøm på lang sigt er at kunne tage en videregående samfundsfaglig uddannelse.

Der sidder et meget godt hoved på hende. Jeg er ikke i tvivl om, at hun klarer sig selv og bliver selvforsørgende på et tidspunkt.

Athena Wegner, vejleder og lokal projektleder, FGU Skolen Øst