Fra ´alternativ økonomi´ til erhvervsparat

Abdel (anonymiseret) er vokset op i Danmark, er dansk statsborger, har gået i dansk folkeskole og taler dansk. Han er sympatisk og imødekommende.

Det kan lyde trygt og som en solid basis for et godt liv. Alligevel har Abdel i en alder af 27 år kun haft enkelte korterevarende jobs i supermarkeder. Den unge mand har færdedes i jobcenter systemet og gennemgået 14 indsatser uden videre effekt på hans selvforsørgelse.

Abdels baggrund trækker lange spor. Skolegangen var fyldt med masser af fravær og ´forkerte venner´. Vennerne trak Abdel med i et kriminelt miljø, hvor han lærte at begå sig for en økonomi der var uafhængig af job eller uddannelse. En del af vennerne afsoner nu deres straf i fængsel.

Da Abdel fik egen lille familie, blev det et vendepunkt for ham. Han er gift, og parret er meget glad for deres lille søn på ét år. Abdels nye rolle som far blev motivationen for at tage fat i egen udvikling og at flytte sig fra det kriminelle miljø.

Uddannelsen til Smørrebrød/Cater

Et gastronomspeciale

Med en uddannelse som gastronom med speciale i smørrebrød og catering bliver man udlært til det klassiske og det nyfortolkende håndværk, først og fremmest til at lave smørrebrød med et stort kendskab til råvarer, smage og ernæring. Det indebærer også at udføre kreative anretninger og præsentation for gæsterne. Udover jobs i restauranter er der stor vækst i kantiner med frokostgastronomi. Smørrebrød/catering en del af branchen, hvor der er udsigt til arbejdstider uden for de sene aftentimer. Smørrebrød/cater-uddannelsen tager op til 3 år og 4 md., afhængigt af alder og baggrund. Uddannelsen består af praktisk og teoretisk undervisning på skolen og en række lærepladsforløb. 

Om cateruddannelsen på Hotel- og Restaurantskolen

En ny chance på Hotel- og Restaurantskolen

Trods en vis skepsis hos Jobcentret, fik Abdel lige inden fødslen af sin søn tilkendt endnu en brobygning, denne gang på Hotel- og Restaurantskolen. Forløbet førte til ønsket om at blive kok, velvidende at Abdel manglede at bestå dansk og matematikeksamen på 9. kl. niveau for at kunne blive optaget på erhvervsskolen. Men med det nye mål for øje, fulgte Abdel nøje med i almenfagene på erhvervsskolen, gik op, bestod optagelsesprøve i dansk og matematik og kom ind på grundforløbet.

Alt imens lykkedes det erhvervsskolens mentor at oparbejde et tillidsfuldt forhold til Abdel, hvor hun fungerede som en støttende og forstående samtalepartner. Hun fulgte ham konsistent op til flere gange om ugen over en periode på knap 2 år, hvor hun holdt kontakten via sms, telefon og personlige snakke. De motiverende dialoger foregik på Abdels præmisser og omhandlede faglige såvel som personlige spørgsmål. Dialogerne blev tydeligt værdsat af den unge mand.

Jeg taler ikke med mange. Der er ikke mange, når man træder ud af sådan et miljø.

Abdel, 27 år (anonymiseret)

Men derudover kunne mentoren også finde på at konfrontere Abdel, fx angående et højt fravær i de køkkenfaglige aktiviteter på erhvervsskolen. Mentoren, der var blevet godkendt som en “fase 2 mentor” via Jobcentret, holdt Abdel fast i hans uddannelsesmål, intensiverede sin støtte op til grundforløbsprøven og udfordrede den unge mand især, da det kom til praktiksøgning.

At være i arbejde

Restaurationsbranchen kan opleves som en spændende branche i konstant forandring, hvor gæsternes tilfredshed er altafgørende. Det indebærer generelt et stort arbejdspres, høje kvalitetskrav, ofte skæve mødetider, et stærkt tempo og et tæt samarbejde i en klar (ofte hierarkisk) rollefordeling. Det virker udfordrende og tiltrækkende på en del fagfolk, men kan også være afskrækkende på de unge, der ikke er vant til eller trives under denne type arbejdsforhold. Alt imens har mange moderne arbejdspladser i branchen fået et stort fokus på medarbejdertrivsel og rekrutterer også ´skæve profiler´.

I sin første ´minipraktik´ på grundforløbet oplevede Abdel netop en af de mere traditionelle arbejdspladser og brød sig ikke om forholdene.

Jeg er en voksen mand. Jeg skal ikke behandles sådan.

Abdel, 27 år (anonymiseret)

Han valgte at udeblive, hvilket mentoren betegner som “undvigelsesadfærd”. Hun drøftede løsningsmuligheder med Abdel og fandt en privatdrevet kantine som nyt praktiksted. Rammerne kunne forenes med pasning af Abdels lille søn. Abdel fungerede så godt i kantinen i løbet af de 5 dage, at han blev tilbudt en læreplads.

I lære

Abdel er nu i lære og stolt af at have et arbejde, hvor han kan forsørge sin familie. Han er stærkt begejstret for selv at kunne bestemme over sit liv, inklusive praktikaliteter som at planlægge sin ferie.

Samtidig oplever Abdel spilleregler, som han ikke bryder sig om. Det handler eksempelvis om tonen på arbejdspladsen og om ambitioner på Abdels vegne, som overgår den unge mands egne forestillinger.

I den løbende dialog med mentoren er Abdel blevet klar over, at han “vil holde ud“. Han har indset, at forholdene ikke nødvendigvis skal være optimale for at han kan komme videre i sit liv, blive selvforsørgende og et forbillede for sin søn.

Hvis ikke det var for min søn, havde det været meget svært.

Abdel, 27 år (anonymiseret)

Mentoren gør en forskel

Mentor følger Abdel fortsat og guider ham i en verden, som han ikke kender. Den unge mand tvivler og ´vakler´ ofte. Mentoren kan stadig være nervøs for, at Abdel kan finde på at vælge en for ham måske lettere velkendt vej med en ´alternativ økonomi´. Hun taler derfor løbende med Abdel, besøger ham på arbejdspladsen og mødes med ham efter arbejdstid.

Abdel er på rette vej. Relationen til mentoren betyder øjensynlig, at Abdel begynder at identificere sig med de valg, han har truffet. Han har endnu brug for at kunne benytte mentoren som en form for spejl, men over tid vil han erkende, at det er ham selv der skaber forandringen.

Det går fint, det er til at være i. Jeg har jo lovet dig at gøre det her færdig.

Abdel, 27 år (anonymiseret)

Ses bort fra usikkerheden over for sin chef, giver Abdel udtryk for, at han er glad for sine kolleger, de faste mødetider og den korte distance til hjemmet. Han er øjensynlig glad for håndværket og præsterer fint.

Abdels ambitioner for faget og fremtiden

indebærer professionel mentorstøtte

Abdel (anonymiseret, aug. 2022): "Jeg vil ændre noget for den næste generation. Eleverne er fremtiden, og hvis man først lærer tingene på en bestemt måde, så er det svært at lave om på det. Det kan være måden, der bliver snakket på, hvordan det skal være i et køkken, eller alle de sure ting der skal gøres af eleven. Når man først tror, det er sådan man gør ting på, så kører det videre i en ond cirkel. Det svære på uddannelsen starter på 1. hovedforløb i lære. Det er vigtigt at kunne snakke med en om, hvordan jeg har det under hele uddannelsen. Jeg tror ikke jeg ville have været her, hvis jeg ikke havde fået mentorstøtte hele vejen."

[Tak for billede til RYNA studio]

Ifølge mentoren er det en langvarig proces at opnå stabilitet og en varig forankring i arbejdslivet. De normalt normerede 13 mentoruger er if. mentoren en alt for kort periode til at sikre udviklingen hos en ung, der bliver ved med at ´vippe´. Små begivenheder kan resultere i et valg til ´den forkerte side´ og et frafald fra uddannelse og job.

Der skal kunne være mulighed for en mentor under hele uddannelsen.

Annemette Fejer, koordinator og mentor, Brobygning til uddannelse, Hotel- og Restaurantskolen

Mentorens praksis og anbefalinger understøttes af forskning: