Partnermentoring – workshop #4, 24. aug. 2022

Udvidelsen af Unge med kant Hovedstaden (jan. – dec. 2022) har også medført en udvidelse af partnerkredsen.

Vi vil gerne drage nytte af de gode erkendelser og de resultater, som er blevet oparbejdet igennem de sidste år af de erfarne partnere i projektet. Derfor har projektledelsen rammesat en ´ partnermentoring´ , som omfatter i alt 6 workshops over hele 2022, suppleret med bilaterale dialoger.

Om partnermentoring

Fagligt og administrativt

De erfarne projektdeltagere giver gerne fra sig og deler viden, erfaringer og gode råd. De 6 workshops foregår i januar, marts, juni, august, oktober og december 2022, á ca. 3,5 timer. Workshops´ene faciliteres i forhold til de faglige temaer i Unge med kant, men der bliver også plads til aktuelle spørgsmål og aktiviteter. For spørgsmål af mere administrativ karakter vil typisk blive henvist til bilaterale dialoger og/eller til projektledelsen, som vil kunne rådgive personligt.

Deltagere i partnermentoring

Følgende nye partnerorganisationer har mulighed for at trække på de erfarne partnere: FGU Skolen Øst, FGU Øresund og Københavns Kommune.

Følgende erfarne partnerorganisationer bidrager: Kommunerne Ishøj, Helsingør og Høje Taastrup, såvel som Hotel- og Restaurantskolen og Vilvorde/Roskilde Tekniske Skole.

Workshop #4, 24. august 2022, 11.30 – 15.00

Formålet med denne workshop er at give indsigt i centrale begreber og principper. Målet er at de nye partnere efterfølgende kan operere med de nye begreber og anvende dem i deres lokale praksis sammen med fagkollegerne.

Desuden sigter vi imod en gensidig inspiration fra lokale aktiviteter og nye erfaringer.

  1. Fremme af vedholdenhed hos de unge – som en fagprofessionel metode i individuelle ungeforløb
  2. Ungeaktiviteter hos de “nye partnere” 2022 & nye ungeaktiviteter 2022 hos de erfarne partnere

Program

11.30 – 12.00 Fælles frokost med introduktion til Vilvorde

12.00 – 12.45 Fagprofessionelle metoder: Fremme af vedholdenhed hos de unge v/ lokal projektleder Anne Louise Esbensen, Ishøj Kommune

13.00 – 14.50 Nye ungeaktiviteter og erfaringer hos partnerne, jf. modellen for ungeforløb

  1. FGU Øresund, 25 min.
  2. FGU Øst, 25 min.
  3. Københavns Kommune, 25 min.
  4. Flashes fra de erfarne partnere, sammenlagt 20 min. – Ishøj, Helsingør, Hotel- og Restaurantskolen, Vilvorde, Høje-Taastrup, (Tårnby)

14.50 – 15.00 Opsamling og tak for denne gang!

Vedholdenhed vil blive introduceret til som et koncept og udfoldet med erfaringer fra den praktiske lokale omsætning, hhv. med selvafprøvning hos deltagerne. Der bliver mulighed for udveksling, diskussion og overvejelser om egen praksis.

Praktisk

Workshoppen foregår hos projektpartner Vilvorde i Roskilde. Information med adresse- og lokaleangivelse og instruktion til forberedelse vil fremgå af deltagerbekræftelsen.

Tilmelding kun online senest d. 15. august og via det link der sendes til de inviterede projektdeltagere ult. juni. Kontakt projektleder for evt. genudsendelse af mailen.