Partnermentoring – workshop #3, 15. juni 2022

Udvidelsen af Unge med kant Hovedstaden (jan. – dec. 2022) har også medført en udvidelse af partnerkredsen.

Vi vil gerne drage nytte af de gode erkendelser og de resultater, som er blevet oparbejdet igennem de sidste år af de erfarne partnere i projektet. Derfor rammesætter projektledelsen en ´ partnermentoring´ , som omfatter i alt 6 workshops over hele 2022, såvel som bilaterale dialoger.

Om partnermentoring

Fagligt og administrativt

De erfarne projektdeltagere giver gerne fra sig og deler viden, erfaringer og gode råd. De 6 workshops foregår i januar, marts, juni, august, oktober og december 2022, á ca. 3,5 timer. Workshops´ene faciliteres i forhold til de faglige temaer i Unge med kant, men der bliver også plads til aktuelle spørgsmål og aktiviteter. For spørgsmål af mere administrativ karakter vil typisk blive henvist til bilaterale dialoger og/eller til projektledelsen, som vil kunne rådgive personligt.

Deltagere i partnermentoring

Følgende nye partnerorganisationer har mulighed for at trække på de erfarne partnere: FGU Skolen Øst, FGU Øresund og Københavns Kommune.

Følgende erfarne partnerorganisationer bidrager:

  • Ishøj
  • Helsingør
  • Tårnby
  • Høje Taastrup
  • Hotel- og Restaurant
  • Vilvorde

Workshop #3, 15. juni 2022, 11.30 – 15.00

Formålet med denne workshop er at give indsigt i de to centrale begreber og principper:

  1. Relationsdannelse som en fagprofessionel metode i individuelle ungeforløb
  2. Kompetenceprofil for Kontaktperson+

Målet er at de nye partnere efterfølgende kan operere med de nye begreber og anvende dem i deres lokale praksis sammen med fagkollegerne.

Program

11.30 – 12.15 Fælles frokost med udveksling om igangværende aktiviteter

12.15 – 13.30 Fagprofessionelle metoder: Fokus på relationsdannelse, ift. som en fagprofessionel metode i Didaktik for individuelle ungeforløb v/ lokal projektleder og vejleder Karin Rahbek, Tårnby Kommune

13.45 – 14.45 Kontaktperson+, rolle og kompetencer v/ Ungeguide NN og afdelingsleder Anders Vedberg, Høje-Taastrup Kommune

14.45 – 15.00 Opsamling og tak for denne gang!

Begge emner vil blive introduceret til som koncepter og udfoldet med erfaringer fra den praktiske lokale omsætning, hhv. med selvafprøvning hos deltagerne. Der bliver mulighed for udveksling, diskussion og overvejelser om egen praksis.

Praktisk

Workshoppen foregår hos projektpartner FGU Øresund, Fabriksvej 20, 3000 Helsingør. Lok.: “Basislokale”, 1. sal. Parkering på p-pladsen af Danmarks Tekniske Museum, Fabriksvej 25 (skråt overfor skolen på den anden side af vejen).

Tilmelding kun online og senest d. 10. juni og via det link der sendes til de inviterede projektdeltagere medio april. Kontakt projektleder for evt. genudsendelse af mailen.