NY taksonomi for ungeprogression, vs. 2.0

Taksonomien for ungeprogression har været og er en hovedakse i hele Unge med kant indsatsen. Aktuelt er taksonomien blevet opdateret og nuanceret i forår 2022, på baggrund af brede erfaringer i Unge med kant Hovedstaden.

Taksonomien for ungeprogression har udgjort og er en hovedakse i Unge med kant indsatsen. Ved hjælp af taksonomien kunne de fagprofessionelle iagttage og konstatere progression hos de unge på mere finmasket vis end via de formelle kategoriseringer som “uddannelsesparat/ikke uddannelsesparat”, hhv. “arbejdsløs/i arbejde”.

Taksonomien er blevet opdateret og nuanceret i forår 2022 til en version 2.0, på baggrund af brede erfaringer i projektet Unge med kant Hovedstaden. Der er blevet tilføjet enkelte indikatorer, heriblandt om vedholdenhed hos de unge i alle faser samt om undervisnings- og læringsprocesser i forbindelse med uddannelsesparathed.

Taksonomien for ungeprogression er udviklet i konteksten af arbejdet med at designe individuelle forløb for udsatte unge. Fagprofessionelle fra projekterne ´Unge med kant Syddanmark´ (2018-2020), ´Youth in transition´ (2018-2021) og ´Unge med kant Hovedstaden´ (2019-2022) har bidraget til udviklingen og anvendt taksonomien.

I praksis har det vist sig, at taksonomien også fungerer som et fælles begrebsapparat imellem fagprofessionelle, også fra forskellige sektorer.

Progression hos udsatte unge henimod erhvervsparathed foregår ikke nødvendigvis lineært, ikke nødvendigvis entydigt i dens faser og ikke nødvendigvis i samme takt som andre unge. Der kan forekomme fremspring, omveje eller overlap. Også tempoet for udviklingen vil være individuelt.