“Nu kan jeg fortælle folk om mit liv”

Malte (26 år, anonymiseret) har foretaget en turn-around af de større. Rejsen er gået fra en knap kontaktbar ensom alkoholiker med en socialt belastende diagnose, til en ung mand der fungerer bedre og bedre på en arbejdsplads og har fået styr på sit misbrugsproblem.

Jeg har fået bygget noget op, som jeg ikke vil bytte for en flaske vodka.

Malte (26 år, anonymiseret)

Uddannelsesvejlederne har fulgt Malte tæt på den flerårige rejse, udfordret ham undervejs og også tilbudt ham et par utraditionelle valgmuligheder. Malte er nu kommet så langt, at hans nuværende arbejdsgiver kan se ham på en læreplads i deres lokale afdeling af en velkendt byggemarkedskæde. Ikke alle brikker er faldet på plads endnu, men alle parter samarbejder om at finde en løsning der kan passe Malte, arbejdsgiveren såvel som rammerne i erhvervsuddannelserne (EUD).

Praktikken gjorde udslaget

Et byggemarked lagde de fysiske rammer og menneskelig opbakning til den seneste del af Maltes rejse for at styrke hans personlige og faglige udvikling. I løbet af knap 6 måneder er Malte gået fra en noget ustabil deltagelse på 3 halve dage om ugen til fast fremmøde på aktuelt 4 hele dage om ugen. Fra lettere lagerarbejde er Malte avanceret til kasseområdet og foretager nu også kundebetjening. Malte stortrives i det sociale samvær på arbejdspladsen og med de klare regler, som han selv har været med til at aftale.

Erhvervsparathed i rækkevidde

I dialog med uddannelsesvejlederen har Malte aktuelt foretaget en selvevaluering af sin erhvervsparathed. Evalueringen er foretaget ved hjælp af det interaktive online værktøj fra TOOLBOX i Unge med kant.

Resultaterne fra den dagsaktuelle profil bevidner, at Maltes håndtering af sociale normer er vokset støt og blevet langt mere sikker. Han kan nu langt bedre sætte sig mål, også langsigtede mål, og hans motivation følges ad med hans mål. Fagligheden vokser stille og roligt, i takt med at han begår sig på arbejdspladsen i sin praktik. Malte erkender selv, at han er nødt til at arbejde videre med sin fleksibilitet og især fortsat på at styrke sin robusthed. Heri indgår også at kunne tage imod kritik og række ud efter hjælp, når noget brænder på.

Sammenlagt har Maltes nuværende erhvervsparathed givet ham mod på at se på de uddannelsesmuligheder, som arbejdsgiveren og vejlederen har spottet for ham.

Og derudover har Maltes erhvervsrettede udvikling også fået indflydelse på områder af mere personlig karaktér.

Det [praktikken, red.] har givet mig lyst til at få lavet mine tænder – fordi jeg har fået mere overskud.

Malte (26 år, anonymiseret)

Stationer på vejen

Uddannelsesvejlederne i Gladsaxe Kommune har været i berøring med Malte i knap 4 år. Den unge mand havde godt nok fået afsluttet sin 9. kl. via et “upgrade” forløb, men ellers havde han en række odds imod sig. Som alkoholiker og stofmisbruger med en psykisk diagnose boede han stadig hjemme hos forældrene i en alder på 22 år. Til de møder, som vejlederne indkaldte Malte til, mødte kun hans forældre op.

Via fremskudt vejledning i Maltes boligområde kom vejlederne i kontakt med ham. Kontakten i form af personlige samtaler blev mere og mere regulær henover nogle måneder og førte til, at Malte indvilligede i at deltage i et mindre gruppeforløb med 4 drenge, alle i 20´erne. Samværet med især den ene af de unge mænd begyndte øjensynligt at opfylde et stort behov for socialt samvær hos Malte.

Et afvænningsforløb og nye skridt

Parallelt med dette forløb iværksatte vejlederne et afvænningsforløb, i dialog med en koordinator fra rusmiddelcentret. Forløbet med indtagelse af Antabus m.m. fik stor indflydelse på Maltes dagligdag og blev succesrigt, selv da det blev forbundet med en første praktik for Malte. Kontraproduktive forhold hos de praktikansvarlige gjorde desværre, at kommunen måtte afslutte praktikken af hensyn til Maltes helbred og fortsatte proces.

Trods genvordighederne havde processen givet Malte mod på nye udfordringer og videre udvikling. En motiverende brobygning for drengegruppen på Vilvorde (se tilsvarende forløb) gav indblik i et skoleliv og læringsprocesser på nye måder og afmonterede gamle fordomme hos Malte. Han lærte at kunne tage imod undervisning og ikke længere at bakke ud, så snart uddannelse kom på tale.

Praktikken rykker

Herefter fremlagde vejlederne Malte og hans kammerat fra drengegruppen det lidt utraditionelle forslag om en fælles praktik i byggemarkedet. De to unge mænd havde bevist, at de kunne løfte hinanden i de forskellige kontekster. Det blev starten til den seje men også stejle udvikling, som Malte endnu er i gang med.

Malte har lært at nedprioritere eller udsætte sine behov, når det er nødvendigt for fællesskabet eller reglerne og normerne på arbejdspladsen. Han får nu dækket sit sociale behov ved at blive hængende et stykke tid efter arbejdstid, hvor han kan tale med de andre. Hans tidsfornemmelse og fremmøde er rykket indenfor normalområdet. Og ikke mindst har Malte opbygget et mod og en faglighed, som nu åbner for at kunne påbegynde en erhvervsuddannelse.

Det gavner mig at have en hverdag. Nu kan jeg i det mindste fortælle folk om mit liv.

Malte (26 år, anonymiseret)

Fremtiden ser lovende ud

Uddannelsesvejlederne er i en løsningsorienteret dialog med vejlederen fra erhvervsskolen U/Nord og med arbejdsgiveren ang. en læreplads og uddannelsesaftale. Adgangs- og overgangskravene er under afklaring, og man drøfter muligheder for supplerende SPS-støtte med mentorhjælp op til 4 timer om ugen. Det bliver nok ikke helt nemt for Malte, men der er gode perspektiver forude.

Når vejlederne skal udpege afgørende faktorer for en succesrig udvikling hos Malte, nævnes timing og tiltag, men også “det rigtige match”:

Det handler om de menneskelige aspekter, også hos de fagprofessionelle. Det er mennesker der søger at få de unge i mål. Det har været de her mennesker der har gjort en forskel for Malte.

Uddannelsesvejleder Dinah Bader, Gladsaxe Kommune