Slutkonference “Unge med kant Hovedstaden”, 17. maj 2022

Slutkonferencen er ramme om resultater og metoder, der er udsprunget af den samlede indsats Unge med kant (2018 – 2022). Indsatsen omhandler de mest udsatte unge på deres vej til selvforsørgelse og et liv de drømmer om. Det seneste og største af indsatsens projekter er ´Unge med kant Hovedstaden´ med i alt 13 projektpartnere i Region Hovedstaden. Projektet, som afsluttes december 2022, har anvendt og forfinet metoder fra de første projekter, været ramme om nye erkendelser og byder på en systematisk kvalitativ og kvantitativ evaluering af progression hos udsatte unge.

Deltagere

Konferencen henvender sig til fagprofessionelle og ledere blandt ungeaktører der arbejder med de mest udsatte unge. Fagpersoner kan fx være uddannelses- eller beskæftigelsesvejledere, fastholdelsesvejledere i ungdomsuddannelser, socialrådgivere, lærere og pædagoger, hhv. specialister som psykologer, misbrugskonsulenter el.lign.

Program

“De unges stemmer” i Unge med kant levendegøres undervejs i hele programmet af Iris Poparic, artist og rap coach, Rapolitics.

08.50 – 09.30 Tyvstart for de morgenfriske

 • Glad workshop Leg & læring v/ Stine Pilmark, AFUK
 • Værktøjer & dialog Økonomisk trivsel v/ Malene Eskildsen, Forbrugerrådet Tænk
 • Viden & udsyn Udsatte unge i internationalt perspektiv v/ lektor Bo Klindt Poulsen, VIA University College
 • Leder lounge Strategisk implementering af indsatser i kommuner – processer og refleksioner v/ Anette Kjærager, tidl. Ungecenterchef og projektleder

09.30 – 10.00 Check-in & morgenbrød

10.00 – 10.10 ÅBNING – velkomst & dagens forløb v/ Pia Vigh, EUK/KL / projektejer Unge med kant Hovedstaden, og Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve / projektleder Unge med kant Hovedstaden

10.10 – 10.30 Progression og vedholdenhed hos ´unge med kant´ v/ lokal projektleder Jens Christy, Ungeenheden i Helsingør

10.30 – 11.30 Individuelle ungeforløb med progression – hvordan v/ skarpe panelbidrag fra partnerskabet i Unge med kant Hovedstaden, faciliteret af adjunkt Bo Klindt Poulsen, VIA University College

11.30 – 12.00 Unge på vej – foreløbige resultater om progression v/ seniorforsker Frederik Thuesen og chefanalytiker Jakob Trane Ibsen, begge VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

12.00 – 12.50  FROKOST, netværk & drop-in

12.50 – 13.00  Bliv klar & vælg 3 v/ artist og rap coach Iris Poparic, Rapolitics

13.00 – 14.00  Markedsplads: Dyk ned i lokale erfaringer fra praksis – en rundtur på 3 af 9 stationer* (se nedenfor) om ungeforløb i kædeansvar, 15 min. pr. station v/ fagfolk fra 7 kommuner og 2 erhvervsskoler

Husk kaffen undervejs!

14.10 – 14.45 Spot på beslutningsprocesser, når de unge ´vakler´  v/ Kristina Mariager-Anderson, DPU/Aarhus Universitet, med reference til forskningsprojektet ”At blive på sporet” (2020) 

14.50 – 15.20  Når byggebranchen tager et socialt ansvar v/ Jens-Jacob Paludan og Poul Valsted, ØENS A/S, om deres succesfulde metoder med at få unge til at genvinde tilliden til arbejdsmarkedet og til deres kunnen [læs mere om virksomhedens sociale ansvarlighed]

15.20 – 15.30  Tak for denne gang!

* Erfaringer fra praksis på 9 stationer, kl. 13.00 – 14.00 

 • #4  “Unge ord” fra BALLERUP v/ unge fra Ballerup, samt vejlederne Adela Music og Mette Nørgaard  |  Med grafisk facilitering og ungeberetninger
 • #7  “Når praktikken rykker” i GLADSAXE v/ ung, den unges arbejdsgiver, samt vejlederne Dinah Bader og Henriette Bliaut  |  Om arbejdspladser og mennesker der gør en forskel
 • #3  “Ungeguidens profil og værktøjer” i HØJE-TAASTRUP v/ ungeguider fra Ungecentret og afdelingsleder Anders Vedberg  |  Et velkoordineret og fagligt stærkt team omkring hver ung
 • #8  “Mentorordning for unge med kant i EUD” på HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN v/ koordinator Anne-Mette Fejer  |  Når det ikke (kun) handler om faglig læring på erhvervsskolen
 • #6  “Et trygt rum” i TÅRNBY v/ psykolog Louise Jørgensen og vejleder Lars Christiansen  | Med relationsdannelse og intensive gruppeforløb henimod job hhv. uddannelse
 • #2  “Bag´ din fremtid” i RØDOVRE v/ ung, vejledningsmentor Charlotte Møller og lokal projektleder Kirsten Steffensen  |  Ugentlig fællesbagning med karrierelæring og personlig udvikling
 • #9  “Vi tager (kæde)ansvar” i HELSINGØR v/ Jens Hvolby, Maria Jorsal, Louise Weirum og Jakob Weis  |  Kædeansvar i kommunen og ud af kommunen, ungeprogression med systematik 
 • #5  “Erhvervsparat med EUD” på VILVORDE / Roskilde Tekniske Skole v/ vejlederne Inger Nørremark og Lisbeth Gothil Hansen  |  Brobygning og skole på nye måder
 • #1  “Vi LØFTer i dialog” i ISHØJ v/ lokal projektleder Anne-Louise Esbensen og vejleder Joan Yang  |  Med et løsningsfokuseret dialogredskab til fremme af ungeprogression

Tilmelding og praktikaliteter

Deltagerbetaling: 975 kr. / person. Tilmelding er bindende.

Tilmelding venligst senest d. 3. maj 2022 og kun online.
Tilmeldingen er åben, registrér her.

For projektdeltagere i Unge med kant Hovedstaden gælder særlige betingelser. Information herom og tilmeldingslink er fremsendt d. 14. marts. Kontakt projektledelsen for genudsendelse.

Konferencen afholdes på AFUK, Enghavevej 82 B, 2450 København SV.
For info om offentlig transport, se her.
OBS – der er begrænset parkeringsmulighed. Indberegn ekstra tid.

Til fordybelse forud konferencen

Resultater og metoder fra Unge med kant

Indsatsens kerne er individuelle forløb for unge uden uddannelse og job, i aldersgruppen 15 – 29 år. Knap 1.000 unge er i alt blevet fulgt tæt undervejs, og heraf har VIVE analyseret kvalitative og kvantitative data for knap 400 af ungepopulationen i Hovedstadsprojektet.

Unge med kant har for alle projektpartneres vedkommende resulteret i et tværprofessionelt lokalt samarbejde i et forpligtet kædeansvar omkring de enkelte unge. Kædeansvaret er centreret omkring ungeprogression i forhold til en finmasket praksisbaseret taksonomi henimod erhvervsparathed hos de unge.

En nyudviklet didaktik rummer en række aspekter der kommer i spil ved individuelle ungeforløb, både på de fagprofessionelles niveau og på ledelsesniveau. Her har den nye “kontaktperson” i KUI (Kommunal Ungeindsats, siden 2018) en central rolle. Denne KUI-rolle er udvidet til en Kontaktperson+ i kædeansvaret. En interaktiv funktion for en generisk kompetenceprofil har understøttet lokale overvejelser om tilsvarende profiler. Slutteligt gengiver et casekatalog eksempler på ungeforløb og fagmetoder der har været anvendt i praksis.