Webinar om erhvervsparathed, 21. marts 22

Ungeprogression og erhvervsparathed

Det er en samlet og fælles opgave for de fagprofessionelle at støtte de enkelte unge på deres vej mod erhvervsparathed. Erhvervsparathed forstås i nærværende kontekst som de kompetencer og potentialer der skal til for at starte og holde fast i et job hhv. en praktik. Det gælder også, når den unge tænker på at starte på en erhvervsuddannelse eller er i gang med den.

I indsatsen Unge med kant observeres de unges individuelle udvikling henimod deres erhvervsparathed, ifølge en taksonomi for ungeprogression. Kriterierne for de forskellige faser i taksonomien er gjort operationelle ved hjælp af indikatorer.

EUK/KL udbyder et webinar om progression hos udsatte unge mod erhvervsparathed og brugen af et interaktivt online værktøj for de unges selvevaluering af erhvervsparathed: 21. marts, kl. 15.00 – 17.00.