Webinar: De unges vedholdenhed #2, 28. marts 2022 (opfølgning på tidl. aflysning)

De unges vedholdenhed, mangel på samme og de fagprofessionelles metoder for at fremme vedholdenhed, har vist sig at være et tværgående og centralt emne for de fagprofessionelle i alle lokale projektgrupper i Unge med kant Hovedstaden.

Efter at have identificeret denne tematik, er den blevet arbejdet med på en workshop d. 21. juni 2021. Vi beklager at have måttet Corona-aflyse en opfølgende workshop d. 24. jan. 2022 i sidste øjeblik. Som en lidt mere begrænset dog velfunderet behandling af emnet, kan vi nu udbyde nedenstående webinar med Kristina Mariager-Andersson, vil præsentere erfaringer og resultaterne fra forskningsprojektetet ”At blive på sporet” (2020).

Formål

Webinaret skal desuden bidrage til at deltagerne får inspiration til efterfølgende forarbejdning af vedholdenhed som en parameter i indikatorerne for ungeprogression (taksonomi).

Deltagerne

Deltagerne i workshoppen er fagprofessionelle i Unge med kant Hovedstaden: uddannelses- og beskæftigelsesvejledere, undervisere og pædagoger, socialrådgivere, specialister, etc.

Program, 10.00 – 11.30

Bo Klindt Poulsen og Tobias Kidde Skov, begge VIA University College, vil rammesætte webinaret.

Kristina Mariager-Andersson, vil præsentere erfaringer og resultaterne fra forskningsprojektetet ”At blive på sporet” (2020) med særlig henblik på det der trækker mod gennemførelse af uddannelse.

Tilmelding & praktisk info

Tilmelding kun virtuelt og senest d. 24. marts 2022. Link til tilmeldingsskema sendes til projektdeltagerne i Unge med kant Hovedstaden d. 21. feb. 2022. Kontakt projektledelsen for gensendelse af invitation.

At kunne blive ved

hænger sammen med meget andet

Mange unge med kant er udfordret af, at de har svært ved at tænke og handle langsigtet. En del unge træffer deres beslutninger impulsivt og med kortsigtede gevinster for øje. Om det gælder deres skolegang, deres økonomi, relationer eller jobs. Beslutningerne bliver desuden nemt påvirket af udefrakommende omstændigheder eller relationer i de unges omgangskreds. De fagprofessionelles arbejde med de unges robusthed, mestringsstrategier og beslutningskompetencer synes at kunne gøre en forskel.