Partnermentoring – workshop #2, 15. marts 2022

Udvidelsen af Unge med kant Hovedstaden (jan. – dec. 2022) har også medført en udvidelse af partnerkredsen.

Vi vil gerne drage nytte af de gode erkendelser og de resultater, som er blevet oparbejdet igennem de sidste år af de erfarne partnere i projektet. Derfor rammesætter projektledelsen en ´ partnermentoring´ , som omfatter i alt 6 workshops over hele 2022, såvel som bilaterale dialoger.

Om partnermentoring

Fagligt og administrativt

De erfarne projektdeltagere giver gerne fra sig og deler viden, erfaringer og gode råd. De 6 workshops foregår i januar, marts, juni, august, oktober og december 2022, á ca. 3,5 timer. Workshops´´ ene faciliteres i forhold til de faglige temaer i Unge med kant, men der bliver også plads til aktuelle spørgsmål og aktiviteter. For spørgsmål af mere administrativ karakter vil typisk blive henvist til bilaterale dialoger og/eller til projektledelsen, som vil kunne rådgive personligt.

Deltagere i partnermentoring

Følgende nye partnerorganisationer har mulighed for at trække på de erfarne partnere: FGU Skolen Øst, FGU Øresund og Københavns Kommune.

Følgende erfarne partnerorganisationer bidrager:

  • Ishøj
  • Helsingør
  • Tårnby
  • Høje Taastrup
  • Hotel- og Restaurant
  • Vilvorde

Workshop #2, 15. marts 2022, 11.45 – 15.15

Formålet med denne workshop er at give indsigt i de to centrale begreber og principper:

  1. Didaktik for individuelle ungeforløb 
  2. Fremme af mestring hos de unge, se evt. eksempel (2021)

Målet er at de nye partnere efterfølgende kan operere med de nye begreber og anvende dem i deres lokale praksis sammen med fagkollegerne.

Program

11.45 – 12.30 Fælles frokost med udveksling om igangværende aktiviteter

12.30 – 13.45 Didaktik for individuelle ungeforløb v/ Bo Klindt Poulsen, VIA University College

14.00 – 15.00 Mestring og mestringsstrategier v/ faglærer og anlægsgartner Mads Skytte Nielsen, Vilvorde

15.00 – 15.15 Opsamling og tak for denne gang!

Begge emner vil blive introduceret til som koncepter og udfoldet med erfaringer fra den praktiske lokale omsætning, hhv. med selvafprøvning hos deltagerne. Der bliver mulighed for udveksling, diskussion og overvejelser om egen praksis.

Praktisk

Workshoppen foregår på FGU-Skolen Øst i Høje-Taastrup. Nærmere information om adresse- og lokaleangivelse og evt. forberedelse vil fremgå af deltagerbekræftelsen.

Tilmelding kun online senest d. 10. marts og via det link der er tilgået de inviterede projektdeltagere. Mailinvitation er udsendt d. 10. feb. 2022. Kontakt projektleder for evt. genudsendelse af mailen.