Partnermentoring – workshop #1, 12. jan. 2022

Udvidelsen af Unge med kant Hovedstaden (jan. – dec. 2022) har også medført en udvidelse af partnerkredsen.

Vi vil gerne drage nytte af de gode erkendelser og de resultater, som er blevet oparbejdet igennem de sidste år af de erfarne partnere i projektet. Derfor rammesætter projektledelsen en ´ partnermentoring´ , som omfatter i alt 6 workshops over hele 2022, såvel som bilaterale dialoger.

Partnermentoring

Fagligt og administrativt

De erfarne projektdeltagere giver gerne fra sig og deler viden, erfaringer og gode råd. De 6 workshops foregår i januar, marts, juni, august, oktober og december 2022, á ca. 3,5 timer. Workshops´´ ene faciliteres i forhold til de faglige temaer i Unge med kant, men der bliver også plads til aktuelle spørgsmål og aktiviteter. For spørgsmål af mere administrativ karakter vil typisk blive henvist til bilaterale dialoger og/eller projektledelsen, som vil kunne rådgive personligt.

Deltagere i partnermentoring

Følgende nye partnerorganisationer vil få mulighed for at trække på de erfarne partnere: FGU Skolen Øst, FGU Øresund og Københavns Kommune.

Følgende erfarne partnerorganisationer bidrager:

  • Ishøj
  • Helsingør
  • Tårnby
  • Høje Taastrup
  • Hotel- og Restaurant
  • Vilvorde

Workshop #1, 12. jan. 2022, 12.00 – 15.30

Opdatering, 5. jan. 2022: Workshoppen afholdes virtuelt, grundet Corona-udviklingen over de seneste uger. Workshoppen berammes derfor til 2,5 timer fra kl. 12.30 – 15.00.

Formålet med denne workshop er at give indsigt i de to centrale begreber og principper:

  1. Ungeprogression og taksonomi v/ Jens Christy, Ungecenter Helsingør
  2. Kædeansvar og kvalitet v/ Anders Nørgaard, Hotel- og Restaurantskolen

Begge emner vil blive præsenteret først som koncepter og dernæst med erfaringer fra den praktiske lokale omsætning. Der bliver mulighed for udveksling, diskussion og overvejelser om egen praksis.

Målet er at de nye partnere efterfølgende kan operere med de nye begreber og anvende dem i deres lokale praksis sammen med fagkollegerne.

Deltagerne i workshop #1

Opdatering: Grundet omlægning til virtuel workshop, er der ikke længere pladsbegrænsning.

Deltagerne fra de erfarne partnere er typisk dem, der arbejder med ungeprogression og kædeansvar praktisk i det daglige.

Deltagerne fra de nye partnere vil typisk være de praktiske lokale projektledere samt op de fagprofessionelle, som vil arbejde med ungeprogression og kædeansvar praktisk i det daglige.

Praktisk – ÆNDRING til virtuel workshop

Opdatering, 5. jan. 2022: Workshoppen afholdes virtuelt, grundet Corona-udviklingen over de seneste uger. Nærmere information og ZOOM link er tilgået de lokale projektledere, samt vil blive tilsendt de tilmeldte deltagere.

Tilmelding venligst online if. invitation, som er tilgået de lokale projektledere d. 10. dec. 2021.

Projektledelsen står for den organisatoriske ramme og facilitering af workshoppen.