Konference: Udsatte unge på vej mod EUD

Danske Erhvervsskoler og -gymnasier står som arrangør for konferencen:

En lang række aktører fra Unge med kant Hovedstaden og Unge med kant Syddanmark vil bidrage med erkendelser og glimt fra deres praksis.

Om konferencen

Der er stadig alt for mange unge, der ikke får en uddannelse. En del af disse er udsatte unge, der har brug for voksne, professionelle til at bygge bro til uddannelsesverdenen. Der er mange aktører rundt om de unge, så hvordan kan de forskellige aktører samarbejde, så det er til gavn for de unge? Det stiller vi skarpt på, når deltagere fra erhvervsskolerne og den kommunale ungeindsats (KUI) mødes til en konference om brobygning for og med de udsatte unge til erhvervsuddannelserne. 

”Unge med kant” er et program, støttet af den europæiske socialfond, der arbejder med denne målgruppe af udsatte unge. I programmet samarbejder erhvervsskoler og kommuner bl.a. om at etablere fælles kædeansvar i samarbejdet omkring de unge.

Formålet med konferencen er at deltagerne får mere viden om, og metoder til at hjælpe udsatte unge på vej til uddannelse. 

Program 6. dec. 2021, 09.30 – 15.30

På konferencen præsenteres flere vigtige erfaringer fra samarbejdet på tværs af organisationer og sektorer. Det gælder for både de fagprofessionelle praktikere og de fag- og budgetansvarlige ledere. Konferencen adresserer derfor begge niveauer: Konferencen starter med fælles oplæg, hvorefter den deles op i et ledelsesspor og et praktikerspor, for endelig til slut at koble det hele sammen med et oplæg om frafald og de beslutningsprocesser, der fører til frafald.

Tilmelding

Tilmelding venligst kun online og senest d. 26. november 2021:

Pris: 450 kr. ekskl. moms. Tilmeldingen er bindende.

Konferencen afholdes på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København.