Erhvervsparat i små skridt

17-årige Anna (anonymiseret) har haft svært ved at finde sit mål og komme i gang med uddannelse eller job. Den unge pige har en serbokroatisk baggrund med stærke normer, og samtidig er hun påvirket af situationen i hjemmet. Vejen er måske lang endnu, men nu ser det ud til, at Anna er ved at have samlet sine erfaringer, bliver mere målrettet og er begyndt at holde fast.

Hvordan forstår man omverdenen?

Ved at møde den.

Som 17-årig er Anna kommet under forventningspres, dels fra samfundets side, dels fra familiens kulturelle normer om bl.a. giftemål. Den unge pige manglede tydeligvis et eget ståsted, omverdensforståelse og mål for sin fremtid, da vejlederen trådte til pga. et meget højt skolefravær. Pigens allerførste fremtidsovervejelser omhandlede således hendes ønske om "et kursus i at sætte kunstige øjenvipper på". Det tog vejlederen som afsæt til at tale med Anna om muligheder for forskellige praktikforløb.

En uklar vej med forhindringer

Annas chancer for at gennemføre en uddannelse eller komme i job skal nok oparbejdes i højere grad end hos andre unge.

Trods det at Anna er født og opvokset i Danmark, har hun serbokroatisk som modersmål. Den unge pige er derudover noget lukket omkring sine familieforhold, men har dog berettet om tilfælde af arrangerede ægteskaber såvel som om oprør mod de kulturelle normer.

Annas skolegang var kendetegnet af et usædvanligt højt fravær, og selvom fraværet blev mindre henimod 9. kl., opnåede hun ikke de faglige krav til uddannelsesparathed. Anna anså ikke 10. kl. som en option for sig selv, hvilket if. vejlederne matcher en gængs opfattelse i de lokale etniske miljøer.

4 forsøg med voksende succes

Hverken igennem sit personlige bagland eller i grundskolen har Anna nået at tilegne sig en almendannelse der kunne hjælpe hende på vej. Vejlederen opdager, at hun mangler grundlæggende kendskab til samfundsforhold og hverken har direkte eller indirekte oplevelser fra erhvervslivet med sig.

Vejlederen anser praktikophold i en detailbutik som et trin på vejen for Anna, da pigen optræder som et velbegavet ungt menneske, er udadvendt og serviceglad. Anna påskønner forslaget, ikke mindst da hun “gerne vil tjene nogle penge”. Men der skal 4 forsøg til før Anna er erhvervsparat nok til at være på arbejdsplads:

  • Det første forsøg indgår i den lokale ungdomsskoles aftale med Faktabutikker for unge der kan være med. Her kører man ´håndholdt praktik´ i faste runder. Anna møder ikke op trods fast aftale.
  • Det andet forsøg er en aftale med en butikschef for en Nettobutik. Her møder Anna op, dog kun sporadisk, og hun melder ikke afbud.
  • Det tredje forøg gøres på baggrund af en intensiveret og tværprofessionel indsats i kommunen. Denne gang i en parfumebutik med ansigtsbehandlinger, hvor Anna nu møder op 2/3 del af tiden og ringer afbud når hun ikke kommer. Indehaveren roser Anna som “en interesseret, ansvarlig og problemløsende pige der indgår på fagligt fornuftig vis”. Men selvom der søges arbejdskraft til butikken, ansættes Anna ikke pga. det stadig alt for høje fravær. Anna forklarer ikke fraværet, men henviser til “problemer i hjemmet”.
  • Det fjerde forsøg sætter Anna selv i gang i marts 2021, fluks efter Corona-nedlukningen. Anna har nu samlet erfaringer og er blevet optaget af at få et job. Vejlederen hjælper med ansøgningen, som Anna selvstændigt kontakter butikker med. Det lykkes for pigen, og pr. juni 2021 er Anna ansat i deltidsjob hos Fakta.

Et ungeforløb i kædeansvaret

Den erfarne vejleder beskriver Annas udsathed som typisk for unge der kommer fra et uddannelsesfjernt hjem med overførselsindkomster og dårlig tilknytning til arbejdsmarkedet. Annas situation er forstærket af det lukkede sociale miljø, hvor kulturelle forventninger og personlige begivenheder spiller ind.

Annas situation drøftes i den kommunale ungeindsats i Helsingør, især imellem UU vejlederen og socialrådgiveren, som tager samtaler med familien og fungerer som støttekontaktperson for Anna. Hun taler bl.a. med Anna om “hvordan verdenen er, når man har et arbejde”.

Muligvis er Anna stadig langt fra uddannelse og et stabilt liv med selvforsørgelse. Men der er kommet erfaringer og succesoplevelser til, som der kan bygges perspektiver på. Måske på sigt en boglig opgradering via FGU og en butiksuddannelse i EUD?

Opdatering: Efter den redaktionelle forarbejdning af denne ungecase kom ny information frem. Anna valgte trods opfordring fra butikschefen at stoppe sit seneste job. Vejlederne omkring Anna følger igen op for at holde hende fast i den positive udvikling.

Rigtig mange af de unge har brug for en længere tids indsats. Det kræver en vedholdenhed fra systemets side.

Jens Christy, projektleder Unge med kant Helsingør

If. projektleder Jens Christy, Unge med kant Helsingør, viser indsatsen, at man med de relativ få midler kan finde et rum, hvor systemet “holder ved lige lidt længere end ellers”. Og: “Selv når man lukker en sag, bliver man ved alligevel. Det betaler sig på sigt, da de unge ellers kommer tilbage alligevel.” Den vedholdende kontaktperson+ rolle skal der altså findes ressourcer til også fremover.