Rødovre: ´(Ud)dannelse af unge med kant´

”(Ud)dannelse af unge med kant” er en socialpædagogisk indsats som har været i gang siden september 2019. Indsatsen foregår i et samarbejde med foreningen “Danmarks Farver”.

Efter flere perioder med nedlukning grundet covid-19 er Lektiecafeen åbnet igen i lokaler på Ungecenter2610.

Deltagerne: Deltagerne i indsatsen er unge, som er kommet til Danmark i en sen alder. Nogle unge har flygtningebaggrund, hvilket har vanskeliggjort opstart på et alderssvarende uddannelsesniveau. Andre unge har haft svært ved at skabe netværk i et nyt land. De unge kan have været anbragt uden for hjemmet, have psykiske udfordringer eller opleve ensomhed.

De unges behov: De unge i indsatsen har behov for støtte til at opnå forståelse for det danske skolesystem og at skabe sig et lokalt netværk. Fællesnævneren for alle unge er behovet for at forbedre deres danske sprog og komme videre i uddannelsessystemet bedst muligt.

Mål: Målet er at sikre de unges integration lokalt, sprogligt og kulturelt – og herigennem at skabe motivation for uddannelse.

Aktiviteter: Via en kombination af lektiehjælp med frivillige, uddannelsesvejledning, netværkshygge med andre unge og en individuel indsats efter behov, tilbydes et forum for de unge, hvor der er fokus på personlig udvikling ift. sprog, kulturforståelse og nye relationer.

Følgende aktiviteter indgår:

  • Indledende personligt møde med den unge og evt. forældre, hvor behov for indsats vurderes. Der udarbejdes et visitationsskema på hver ung, hvor det fremgår hvilken støtte der etableres og mål for indsatsen.
  • Lektiehjælp hver torsdag kl. 18-20 for alle, uanset niveau.
  • Socialt ungefællesskab herefter kl. 20-22, med bl.a. madlavning, dartspil, billard, bordtennis m.m.
  • Hjælp til at finde fritidsjob og individuelle samtaleforløb for de unge.
  • Kontaktperson som står standby for de unge pr. sms døgnet rundt.
  • Efter nedlukningerne grundet covid-19 er der forsøgsvis koblet mere uddannelsesvejledning til indsatsen. Dette skal fortsat videreudvikles og afprøves yderligere.

Ramme: Lektiehjælp og vejledning foregår på Ungecenter2610 hver torsdag kl. 18-20 for alle, uanset niveau. Herefter tilbydes et socialt ungefællesskab fra kl. 20-22.