Rødovre: Mentorordning

Unge med Kant mentorordning har været i gang siden 2019 som et tilbud om individuelle forløb med vejledning og personlig støtte. I UMK Rødovre, har vi erfaret, at selv om mange unge trives og profiterer af meningsbærende fællesskaber for vejledning, har det været et behov i projektet at skræddersy enkelt mentorforløb som støtte til at den unge lykkes i sin progression frem mod vejlednings- og uddannelsesparathed.

Deltagere: Der har i alt været 5 håndholdte forløb af denne type.

De unges behov: De unge har behov for støtte og hjælp i forhold til deres sårbarhed, og manglende vedholdenhed i at forblive uddannelsesparate.

Mål: Indsatsen skal fremme den enkelte unges progression frem mod uddannelse eller fastholdelse i uddannelse.

Aktiviteter: Den unge modtager et tilbud om vejledning og personlig støtte, der ligger i feltet mellem socialpædagogik, coaching og uddannelsesvejledning.

  • Afhentning og ledsagelse ved ordinær vejledning fx besøg på erhvervsuddannelser. For enkelte unge har der også været tale om fastholdelsesvejledning, hvor den unges mentor deltog med den unge på erhvervsuddannelsen.
  • Fastholdelse i undervisning af additionel karakter: Eksempelvis hjælp til at overskue enkelt opgaver fra undervisning på en erhvervsuddannelse. Her har hjælpen bestået i at være tilstede og håndholdt vejlede den unge igennem faglige opgaver og krav, således at den unge fik succes med selv at aflevere skolearbejde.
    Der har ligeledes været coaching samtaler for at understøtte de unge i arbejde med motivation og trivsel for at fastholde uddannelsesperspektivet.
  • Guidning, som indebærer hjælp til at koordinere i forhold til forskellige rådgivning/instanser, som den unge er tilknyttet. Mentoren har for disse unge også fungeret som ”kontaktperson+”, idet rollen også har indebåret at koordinere møder i kommunalt regi og psykiatrien, hvis den unge har været i et forløb eller behandling.

Ramme: Omfanget af samtaler er varierende og altid med udgangspunkt i den enkelte unges behov. Rollen som mentor udføres af vejledere, og for de unge har det været afgørende, at mentoren arbejder med at udvikle kontaktperson+ funktionen. Det særlige ved disse mentorforløb er samtidig, at det er et projekt set-up, hvormed vi ønsker en støtte til de meget udsatte unge, der opstarter uddannelsesforberedende eller egentlige erhvervsuddannelser uden for kommunen.