Rødovre: Supplerende støtte til OK-elever

Supplerende støtte til OK-elever har været i gang siden UMK Rødovres opstart i 2019. Indsatsen tager udgangspunkt i de unges behov i OK-klassen på Ungecenter2610.

Deltagere: 2 elever fra OK-klassen i målgruppen af unge mellem 18-25, der har udfordringer i forhold til at møde i en almindelig skoleklasse og som ønsker at træne dette.

De unges behov: De unge har haft brug for særlig støtte for at blive en del af OK-klassens rammer, klare de faglige krav og føle sig trygge i overgangen til en ungdomsuddannelse.

Mål: At styrke eleven fagligt, personligt og socialt, således at den unge får mod på og bliver gjort mere klar til at gå i gang med en ungdomsuddannelse.

Aktiviteter:

  • En faglærer fra OK-klassen aflægger hjemmebesøg hos de unge og a) træner dem i at komme ud af døren, samt b) giver dem supplerende faglig opkvalificering.
  • Der arbejdes med at skabe en tryg overgang efter Ok-klassen til ungdomsuddannelse. I rammerne af Unge med kant Rødovre ydes fortsat vejledning og hjælp til at komme i gang med bl.a. at bruge SPS-støtten på ungdomsuddannelsen.

Ramme: Ugentlige samtaler, der øges ved behov.