Rødovre: ´Bagedysten´

”Bagedysten” har været i gang siden 2020 og er et samarbejde mellem jobcentret og Ungecenter2610. Indsatsen foregår på Ungecenter2610, dog med virtuel deltagelse i perioden med covid-19.

Deltagerne: Deltagerne i indsatsen er rekrutteret via ungeenheden i jobcenteret. Typisk er det psykisk sårbare unge over 18 år, som er målgruppevurderet som ´aktivitetsparate´. De unge kan have svært ved at indgå i sociale sammenhænge samt modtage undervisning og passe et arbejde.

De unges behov: De unge har brug for lette og overskuelige tiltag med overkommelige krav til den enkelte. De unge skal opleve at blive mødt ´i øjenhøjde´, hvor krav og forventninger i vejledningsforløbet ikke overskrider den enkelte unges dagsform, så mødet altid opleves som positivt. Det er meget afgørende for denne vejledningsaktivitet, at det er det meningsbærende fællesskab og vejledningen ind i fællesskabet, der arbejdes med.

Mål: Tiltaget skal give de sårbare unge mulighed for at blive en del af en aktivitet, som udgør en fast del af den unges ugeprogram. For flere af de unge er det en succes alene at komme hjemmefra. Der arbejdes med mødestabilitet, og tiltaget skal ligeledes styrke de unges selvværd og indsigt i egne ressourcer og kompetencer, fx ved at få skabt succesoplevelser hos den enkelte.

Aktiviteter: Fællesskabet for de unge er centreret omkring interesser, der består af madlavning og bagning under kyndig faglig instruktion og vejledning.

Der er fokus på at tale de kompetencer, de unge erhverver under madlavning og bagning ind i en større sammenhæng. Dette er især noget de unge oplever fungerer særligt godt på dette vejledningsforløb. De unge erfarer ikke kun egne udviklingstrin frem mod ny erhvervede kompetencer, men er også gode til at give positiv feedback til hinanden.

I foråret 2021 kunne forløbet genetableres med fysisk fremmøde og madlavningsaktiviteter. Holdet har arbejdet med karrierelæring, bl.a. i tæt samarbejde med Hotel- og Restaurantskolen. Her indgik først det virtuelle vejledningsforløb ”Smagsprøver” og siden et besøg på erhvervsskolen.

Ramme: Hver fredag bages der i 3 timer. Herudover er der individuelle samtaler med deltagerne.