Netværksmøde #5, 30. sept. 2021, Helsingør

Projektarbejdet i Unge med kant Hovedstaden nærmer sig langsomt sin afslutning pr. 30. juni 2022. Vi begynder at samle op på de lokale faglige produktioner for at kunne udfolde de fælles generiske materialer og formidle arbejdet udadtil i løbet af forår 2022.

Mødet er planlagt til at foregå med fysisk deltagelse i Helsingør. Hvis nye Coronarestriktioner skulle blive aktuelle, vil mødet blive gennemført med virtuel deltagelse.

Formål

Formål med netværksmødet #5 er at iværksætte den indsamling af de lokale faglige produktioner, som vil strække sig over resten af efterår og vinter 2021/2022.

Der vil være især fokus på a) det lokale didaktiske arbejde med individuelle ungeforløb og b) lokale modeller for Kontaktperson+. For begge dele spiller et forpligtet lokalt kædeansvar en stor rolle, med ungeprogression som det samlede formål.

Program, kl. 09.30 – 15.00

Programmet er under udarbejdelse og forventes publiceret medio august 2021. Justeringer kan stadig forekomme.

Følgende emner og aktiviteter vil indgå i programmet:

09.30 – 10.00 Check-in og morgenbrød

10.00 – 10.15 Velkommen til og sidste nyt v/ projektledelsen

10.15 – 11.00 “Kædeansvaret i lyset af den kvalitative evaluering” v/ Christina Holm-Petersen, VIVE

11.10 – 12.00 Det didaktiske arbejde med individuelle ungeforløb interaktiv workshop v/ Bo Klindt Poulsen, VIA University College
*forberedelse nødvendig, se nedenfor

12:00 – 12:30 Arbejdende frokost

12.30 – 14.00 “Det didaktiske arbejde med individuelle ungeforløb” Fortsat

14:15 – 14.45 Kompetenceprofil for kontaktperson+, interaktiv workshop v/ Bo Klindt Poulsen, VIA University College
*forberedelse nødvendig, se nedenfor

14.45 – 15.00 De næste skridt & tak for denne gang!

Forberedelse

(Information følger. Forberedelsen vil vedrøre det lokale didaktiske arbejde med ungeforløb samt den lokale omsætning af Kontaktperson+.)

Praktikaliteter og tilmelding

Mødet gennemføres hos projektpartner Helsingør Kommune. Adresse og nærmere detaljer vil fremgå af deltagerbekræftelsen.

Tilmelding senest d. 21. sept. og kun online. Invitation med tilmeldingslink vil tilgå deltagerne medio august 2021.

Deltagerne

Målgruppen for mødet er de fagprofessionelle og ledere i Unge med kant Hovedstaden. Særligt interesserede udefrakommende er velkomne til at henvende sig til projektledelsen for eventuel deltagelse (i udvalgte emner) på dagen.