Flerkommunalt EUD-forløb for ´unge med kant´

Vejledere og faglærere fra Vilvorde har, sammen med vejledere fra fortrinsvis Gladsaxe Kommune, konciperet et 3-ugers forløb der matcher behovene hos nogle af de ´unge med kant´.

De unge skal have opnået vejledningsparathed og en vis valgparathed. Det indebærer her, at de unge har fået lyst til og mod på at udforske aktiviteterne og miljøet på en erhvervsskole.

Forløbet er handlingsorienteret og kan være (delvis) fagligt kvalificerende. Nogle af aktiviteterne er mere actionpræget, imens andre er af mere rolig karakter.

Unge fra flere af projektets kommuner vil indgå.

Form og indhold af forløbet

Forløbet foregår på Vilvorde og strækker sig over 3 uger, i ugerne 36-37-38 2021, med daglige aktiviteter kl. 10.00-14.00.

De unge får mulighed for at afprøve faglige aktiviteter fra en række erhvervsuddannelser, der hver især har gode perspektiver for praktikplads og job:

  • Anlægsgartner, se video med elevberetninger
  • Struktør, se video med elevberetninger
  • Greenkeeper, se video med elevberetninger
  • Vejgods og lager, se video med elevberetninger
  • Murer, se video med elevberetninger

Derudover indeholder forløbet en dag med brandbekæmpelse, som for de enkelte unges vedkommende kan resultere i et bevis, der kan bruges på andre erhvervsuddannelser.

Det er erfarne faglærere med kendskab til og forståelse for målgruppen, som står for aktiviteterne. Kommunernes vejledere vil være til rådighed under hele forløbet og blive involveret efter nærmere aftale og de unges behov.

Arbejdsopgaverne tilrettelægges efter vejret. Nogle opgaver vil foregå udendørs, andre indendørs i hallerne. Der er taget højde for arbejdsforhold, heriblandt sikkerhedsfodtøj og praktisk påklædning.

Et flerkommunalt kædeansvar

Erfaringerne i Unge med kant har vist, at der også er behov for at kunne samarbejde på tværs af kommuner i forhold til de enkelte unge.

Kommunerne skal kunne følge de unge, fx i overgangen til en erhvervsuddannelse, når de unge har været nødt til at flytte til en anden kommune. Men der kan være andre årsager, og uanset er der behov for at overgangene ved en kommuneflytning bliver sikret.

Derudover kan et tværkommunalt samarbejde bidrage til, at specialdesignede målgruppeegnede EUD-forløb kan realiseres, ved at flere kommuner kan ´samle sammen´ til en passende holdstørrelse.