Workshop: De unges vedholdenhed & fagprofessionelle metoder i kædeansvaret, 21. juni 2021

De unges vedholdenhed, mangel på samme og de fagprofessionelles metoder for at fremme vedholdenhed, synes at være et tværgående og centralt emne for de fagprofessionelle i alle lokale projektgrupper i Unge med kant Hovedstaden.

Det kom frem senest under VIVEs midtevaluering af projektet. De lokale projektledere drøftede mellemkonklusioner fra de kvantitative målinger af ungeprogressionen, individuelle interviews med 2-3 unge fra hver partnerkommune samt 3 fokusgruppe interviews med de fagprofessionelle.

VIA University College, som understøtter kompetenceudviklingen i Unge med kant Hovedstaden, vil forestå en workshop, hvor de fagprofessionelle på tværs i kædeansvaret netop vil udveksle om og arbejde med vedholdenhed.

At kunne blive ved

hænger sammen med meget andet

Mange unge med kant er udfordret af, at de har svært ved at tænke og handle langsigtet. En del unge træffer deres beslutninger impulsivt og med kortsigtede gevinster for øje. Om det gælder deres skolegang, deres økonomi, relationer eller jobs. Beslutningerne bliver desuden nemt påvirket af udefrakommende omstændigheder eller relationer i de unges omgangskreds. De fagprofessionelles arbejde med de unges robusthed, mestringsstrategier og beslutningskompetencer synes at kunne gøre en forskel.

Formål

Workshoppen har et flerdobbelt formål:

a) De fagprofessionelle vil undersøge temaet vedholdenhed hos udsatte unge og identificere velegnede metoder til at styrke de unges vedholdende.

b) De fagprofessionelle vil arbejde tværorganisatorisk og tværsektorielt i kædeansvaret. Dermed skal opnås en (større) forståelse for, hvordan forskellige aspekter og tilgange til ungearbejdet kan spille sammen og styrke hinanden.

Deltagerne

Deltagerne i workshoppen er fagprofessionelle i Unge med kant Hovedstaden: uddannelses- og beskæftigelsesvejledere, undervisere og pædagoger, socialrådgivere, specialister som psykologer, etc.

Program

Bo Klindt Poulsen, VIA University College, vil forestå workshoppen.

OBS forberedelse* er nødvendig!

09.30 – 10.00 Ankomst og let forfriskning

10.00 – 11.00 ´Smagsprøver´ – vejledning med en fælles faglig aktivitet i kædeansvaret v/ repræsentanter fra Rødovre Kommune og Hotel & Restaurantskolen

11.00 – 12.00 Erhvervspædagogik for udsatte unge v/ faglært anlægsgartner og underviser Mads Nielsen, Vilvorde

12.00 – 12.30 Frokost

12.30 – 14.00 ´Vedholdenhed´- en faciliteret udforskning af emnet v/ deltagerne – OBS forberedelse* er nødvendig

14.00 – … Sightseeing på Vilvorde: for dem der endnu ikke har haft fornøjelsen af at opleve stedet v/ vejleder Inger Nørremark, Vilvorde

*Forberedelse: Medbring et eksempel fra eget arbejde med at fremme de unges vedholdenhed.

Tilmelding & praktisk info

Workshoppen er tilrettelagt til at foregå med personlig deltagelse på erhvervsskolen Vilvorde i Roskilde. Adresse, lokaleangivelse, parkeringsvejledning og forholdsregler ang. COVID-19 vil fremgå af deltagerbekræftelsen.

Tilmelding kun virtuelt og senest d. 15. juni 2021. Link til tilmeldingsskema er sendt til projektdeltagerne i Unge med kant Hovedstaden primo maj 2021. Kontakt projektledelsen for gensendelse af invitation.