Workshop: Økonomisk trivsel, 19. april 2021

Unges forbrug, privatøkonomi og gæld er en væsentlig faktor der påvirker de unges hverdag, deres valgmuligheder og deres fremtidsperspektiver.

Hver 9. ung har gentagne problemer med at betale deres regninger, og en stor del af dem mistrives både fysisk og psykisk. De oplever bekymringer, konflikter med de nærmeste, social isolation og en række materielle afsavn. Og de skammer sig over deres økonomi. Økonomisk trivsel og evnen til at mestre egen hverdags- og privatøkonomi kan derfor med fordel ses som et element i unges samlede trivsel og livsmestring.

Tidlig opsporing, dialog med unge om deres hverdagsøkonomi, forbrug og økonomiske udfordringer, samt træning af relevante kompetencer er nogle af de metoder, som fagprofessionelle kan anvende for at styrke unges økonomiske trivsel, så færre unge oplever at stå alene med økonomiske bekymringer og udfordringer.

Fokus på økonomi hos Forbrugerrådet Tænk

Hver femte ung står alene med privatøkonomiske udfordringer

En ny undersøgelse, som Trygfonden og Forbrugerrådet Tænk står bag, tegner et billede af en relativt stor gruppe danske unge, som reelt står alene med deres økonomi og de bekymringer, udfordringer, overvejelser og beslutninger, der følger med. Undersøgelsen bekræfter, at privatøkonomi – og især dårlig økonomi – er et tabu blandt unge. Men unge har brug for hjælp og støtte fra nogen, de har tillid til, for at kunne håndtere de bekymringer, udfordringer, overvejelser og beslutninger, der følger med, hvad enten det handler om at håndtere et socialt forbrugspres, et budget i ubalance eller hjælp til at ændre dårlige og dyre forbrugsvaner.  

Hjælp til privatøkonomi og gæld | Forbrugerrådet Tænk Gæld

Formål

Formålet med workshoppen er at tematisere økonomi som en trivselsfaktor hos de unge og at give workshopdeltagerne viden om unges økonomi, gæld og forbrugsadfærd, samt faresignaler. Workshoppen giver også input til dialog med de unge om deres økonomiske trivsel.

De unge skal støttes undervejs og på sigt opnå kompetencer, der kan bidrage til at styrke dem på deres vej henimod deres mål og mod økonomisk mestring.

Forbrugerrådet Tænk vil samle og anonymisere bidrag fra deltagerne omkring deres oplevelser med unges privatøkonomi, herunder de unges væsentligste udfordringer, styrker og svagheder, når det gælder privatøkonomi, samt deltagernes vurdering af, hvor og hvordan de kan støtte de unge bedre ift. deres privatøkonomi og økonomiske trivsel.

Program

12.30 – 13.00 (valgfrit) Fælles frokost

13.00 – 15.00 Workshoppen gennemføres af udviklingskonsulent Malene Eskildsen sammen med ungerådgiver NN, begge Forbrugerrådet Tænk.

  • Viden om unges privatøkonomi, forbrugsadfærd og gældsproblematikker
  • Redskaber og viden til tidlig opsporing
  • Vidensdeling blandt deltagerne om deres erfaringer med unges privatøkonomi, forbrug og gæld
  • Inspiration til vejledere, kontaktlærere, ungerådgivere m.fl. ift. unge i økonomisk risiko:
    • Hjælp og støtte til individuelle unge med gældsproblemer
    • Arbejde med økonomisk trivsel og forbrugsadfærd i ungegrupper og ungefællesskaber

Forbrugerrådet Tænk arbejder overordnet set for et trygt forbrug og en privatøkonomi i balance, og driver på 10. år en landsdækkende økonomi- og gældsrådgivning for udsatte borgere. Endvidere har Forbrugerrådet Tænk i en årrække samarbejdet med TrygFonden om at forebygge gældsproblemer blandt unge, herunder afholdt workshops på en række FGU- og EUD-skoler igennem de seneste to år.

Med afsæt i viden og erfaringer fra disse indsatser, vil Forbrugerrådet Tænk afholde denne workshop for de fagprofessionelle i Unge med kant Hovedstaden.

Tilmelding & praktisk info

Workshoppen er begrænset til 25 deltagere.

Om overhovedet muligt, vil workshoppen foregå med personlig deltagelse på UngeCenter 2610 i Rødovre. Adresse, lokaleangivelse og forholdsregler ang. COVID-19 vil fremgå af deltagerbekræftelsen.

Tilmelding kun virtuelt og senest d. 12. april 2021. Link til tilmeldingsskema er sendt til projektdeltagerne i Unge med kant Hovedstaden 4. marts 2021.

Hvis workshoppen ikke kan gennemføres fysisk pga. Corona-restriktioner, vil workshoppen blive udbudt todelt:

  • Virtuelt oplæg (Zoom) v/ Forbrugerrådet Tænk d. 17. april, kl. 13.00 – 14.00
  • Praktisk workshop med fysisk deltagelse efter genåbning