Surdejsbagning på distance

Når Corona-disruption umuliggør at afholde de gode faglige aktiviteter for kommunernes unge på erhvervsskolen, så er svaret: surdejsbagning på distance!

Prototype for et fagligt site til distancelæring for udsatte unge, Hotel- og Restaurantskolen (jan. 2021)

Surdejsbagning er også faglig mestring

Hotel- og Restaurantskolen er ved at oparbejde erfaringer med distanceforløb for udfordrede unge.

En simpel og hurtigt produceret hjemmeside er det faglige omdrejningspunkt. I tillæg udleverer skolen materialer og ingredienser til de unge og fører dem igennem en faglig læringsproces.

Sitet er i princippet en surdejs-workshop, som vejlederne i kommunerne kan afholde med deres unge. I aktiviteten behøver vejlederne så ikke stå for den faglige læring, men kan koncentrere sig på at arbejde med relationer til de unge, de unges mestringsstrategier ift. den faglige læring etc. Workshoppen kan foregå med lidt praktisk arbejde i køkkenet hos den unge derhjemme og med en virtuel forbindelse (fx Google Meet).

Gennem faglig læring, understøttet af vejledning, arbejder de unge med mestring – en væsentlig motivationsorientering for at kunne påbegynde og holde fast i en uddannelse.

Om udviklingsarbejdet

Prototypen til den faglige virtuelle workshop videreudvikles i løbet af forår 2021. Princippet er blevet lynafprøvet med succes i efterår 2020 i Københavns Kommune. Flere unge påbegyndte efterfølgende en erhvervsuddannelse på Hotel- og Restaurantskolen.

Surdejssitet er forløber for den planlagte virtuelle brobygning med en række forskellige workshops – Smagsprøver. I Smagsprøver er det EUD-elever der vil agere som instruktører i det faglige indhold.