En virtuel ungecafé

Fællesskab og relationer er centrale behov hos alle og især også hos udsatte unge. Vejlederne i Ballerup nøjes ikke med at have individuel distancekontakt til de unge, men har oprettet en ´virtuel ungecafé´. Her udveksler de unge i forhold til forskellige temaer, også om mere personlige emner.

I et cafébesøg indgår lækker forplejning. Også, når det foregår virtuelt! Så, vejlederne pakkede et ´kit´ til deltagerne af den seneste virtuelle ungecafe. I samme ombæring valgte de at anvende grafisk facilitering på de fine poser med guf og drikke af forskellig slags. Vejleder Martin var ude ved hver enkelt ung for at aflevere poserne til de glædeligt overaskede modtagere. 

Også en virtuel ungecafé

kan være en fortrolig ramme omkring relationer

De unge inddrages i design af det virtuelle samvær. Ikke mindst har de unge ofte værdifulde færdigheder og erfaringer med brugen af sociale medier, nok mere end vejlederne. Men inddragelse af de unge betyder i endnu højere grad meddesign og engagement i deres egne forløb.  

At deles om erfaringer og succeser

Dagens seneste tema for ungecafeen var en personlig beretning fra Maria (anonymiseret), 24 år, der selv havde formået at søge job som pædagogmedhjælper og endda fået tilbudt jobbet. Dette til trods for, at hun lider af angst.

Beretningen blev delt i gruppen for at de andre unge dermed kunne spejle sig i en succes, som en af ´deres egne´ havde fået. Også roserne fra en deltager betyder meget for de unge. 

De unges meddesign

Den virtuelle ungecafé udsprang af en Corona-aflyst juleafslutning. Sidenhen har 7-8 unge mødtes hver anden onsdag kl. 17.00 – 19.00 i de virtuelle rammer, som vejlederne fra Ballerup stiller til rådighed. De unge er alle i starten af 20´erne, og ellers godt blandet hvad angår køn og udfordringer.

De unge foregiver temaer og sætter dagsordenen, som kan være sjove spil, personlige beretninger eller andet. Det er også de unge selv der tager ansvar for cafémøderne og styrer dem igennem, kun med let praktisk støtte af vejlederne.

Vejlederen fremhæver, at de unge i caféen er “dygtige til at være på”. Udover den udveksling der foregår i fællesskabet, chatter de unge også lystigt med hinanden på kryds og tværs. Sammenholdet og selvtilliden vokser, og samtidig får de unge styrket deres kompetencer yderligere.

Møderne åbner op for at de unge både kan dele succeshistorier og opleve succes, om det er små eller store succeser.

Martin, UU vejleder og lokal koordinator i Unge med kant Hovedstaden

En tegning kan sige mere end 1000 ord

Mange vejledere, lærere, jobkonsulenter m.fl. har erfaret, at deres unge hellere udtrykker sig igennem medier eller fysiske aktiviteter end igennem ord.

Deraf foranlediget afholdt Unge med kant Hovedstaden en workshop i Grafisk Facilitering. Opdraget var herefter at afprøve metoden sammen med unge hhv. kolleger.

Ballerup greb opfordringen, hvor de afprøvede tegninger, imens man grundet den store Corona-udfordring kun måtte møde de unge på distance.

Udover tegningerne på de personlige caféposer, benyttede UU vejleder Mette også grafisk facilitering under de virtuelle møder. Her noterede hun grafisk de unges bidrag og ønsker til kommende møder på plancher, synligt for alle (så vidt muligt på de unges skærmformater).

Tegningerne på poserne er håndlavede og individuelle.

Caféposerne og grafisk mødedokumentation var kun de første skridt. Vejlederne har et ønske om på sigt også at bruge grafisk facilitering sammen med de unge. P.t. prøver man sig frem og lærer af erfaringerne.