Webkonference: Youth in transition, 20. jan. 2021

Programmet omhandler arbejdet med udsatte unge i og på tværs af professionerne. Heri indgår design og gennemførelse af individuelle ungeforløb.


For program og tilmelding, se her:

Et sammenhængende koncept

for arbejdet med udsatte unge

På webkonferencen præsenteres resultater og erfaringer fra det europæiske projekt ”Youth in transition”. Der gives indsigt i et sammenhængende koncept for arbejdet med udsatte unge i alderen 15-29 år i rammerne af den kommunale ungeindsats (KUI) og sammen med KUIs samarbejdspartnere.

Konceptets materialer er frit tilgængelige i TOOLBOX

Dele af konceptet vil kunne afprøves på dagen, og andre dele vil blive illustreret igennem de erfaringer, som professionelle ungeaktører har gjort sig i de 3 lande Danmark, Slovenien og Island i perioden 2018 – 2020.

Formiddagsprogrammet omfatter en række oplæg i plenum, imens eftermiddagen byder på i alt 4 interaktive tematiske workshops.

Vel mødt!