Netværksmøde #4, 9. feb. 2020, virtuelt

Projektarbejdet i Unge med kant Hovedstaden (UMK HS) er kommet ca. halvvejs nu. Næste faglige milepæl og tid til status er netværksmødet #4, d. 9. feb. 2020.

OBS – grundet de seneste Corona-restriktioner, planlægger vi mødet til at foregå virtuelt. Hvis der kommer en åbning henimod personlig deltagelse, vil vi forsøge at muliggøre denne for dem der må, kan og vil.

Formål

Formål med netværksmødet #4 er at fortsætte den fælles faglige udvikling med hinanden. Denne gang omhandler mødet tværgående erkendelser om arbejdet i kædeansvar, med lokale eksempler og fælles problemløsning. Kontaktperson+ og samarbejdet med kontaktpersonen får dermed også et naturligt fokus.

Program, kl. 09.30 – 15.00

Følgende emner og aktiviteter vil indgå i programmet:

09.00 – 09.30 Ankomst og morgenbrød for de personligt fremmødte

09.30 – 10.00 Teknisk check-in

10.00 – 10.15 Velkommen til og sidste nyt v/ projektledelsen

10.15 – 10.45 “Det lange lys” i kædeansvaret

  • Eksempel Gladsaxe v/ Ungecenter Gladsaxe, Dinah Bader Enevoldsen og DAB almennyttigt Boligselskab, mesterassistent Anders Miemietz
  • Spørgsmål og kommentarer v/ deltagerne

11:00 – 12:00 “7 kvalitetskriterier for et godt kædeansvar

  • Resultater fra en undersøgelse med projektkommunerne (efterår 2020), oplæg og dialog v/ Regina Lamscheck-Nielsen og Pia Vigh, projektledelse UMK HS
  • Problemløsninger, workshop i break-out rooms v/ deltagerne

12:00 – 12:45 Arbejdende frokost

  • Lokal opsætning af grafiske udstillinger*

12:45 – 13:30 Grafisk facilitering* med og imellem de unge, med og imellem de professionelle v/ deltagerne
*forberedelse nødvendig, se nedenfor

13:45 – 14:45 Kompetenceprofil for kontaktperson+, interaktiv workshop v/ Bo Klindt Poulsen, VIA University College

15.00 – 15.10 Opsamling & tak for denne gang!

Mindre justeringer kan endnu forekomme.

Forberedelse

Deltagerne bedes at koordinere lokalt ang. en udstilling.
Den lokale “udstilling” omfatter med maks. 3 tegninger pr. UMK HS partner. Udstillingen sættes op, således at den kan formidles virtuelt. Udstillingen præsenteres og kommenteres.

Derudover berettes om:

  1. Hvordan har vi brugt grafisk facilitering med de unge og/eller med de professionelle?
  2. Hvilke effekter har grafisk facilitering haft på vores målgrupper?
  3. Hvilke planer har vi for fremtiden?

Praktikaliteter og tilmelding

Mødet transmitteres fra projektpartner Vilvorde, Roskilde Tekniske Skole, Køgevej 131, 4000 Roskilde. Evt. personlig deltagelse afklares i løbet af januar/begyndelsen af februar. I udgangspunktet gennemføres mødet i Zoom.

Tilmelding senest d. 2. feb. og kun online. Invitation med tilmeldingslink tilgår deltagerne i starten af januar 2021.

Deltagerne

Målgruppen for mødet er de fagprofessionelle og ledere i Unge med kant Hovedstaden. Særligt interesserede udefrakommende er velkomne til at henvende sig til projektledelsen for eventuel deltagelse (i udvalgte emner) på dagen.