Med motion henimod erhvervsparathed

“Nu kan jeg jorde dig – jeg har fundet en praktikplads!” – Det var Simons superglade kærlige budskab, som ungeguide Benny stolt kunne berette om. For budskabet kom fra en af de drenge i hans ungegruppe, der har en særlig tung bagage med på sin vej.

Det har faktisk flere af de andre unge i delprojektet “Fra motion til uddannelse” i Herlev, hvor ca. 6 af de 20 deltagere er ´unge med kant´. Stort set alle unge i delprojektet har en eller anden form for diagnose og er et godt stykke vej fra uddannelse og job. Men de unge arbejder hver især på at gøre fremskridt og at skabe sig en god fremtid.

Psykisk og fysisk trivsel

hænger tæt sammen

I Herlev rykker de unge videre ved at dyrke motion sammen. Motionsgrenene dækker bl.a. over fælles gåture, fodbold, hockey og sjove motionslege, men også hygge med bl.a. brætspil. I sommerhalvåret er gruppen udendørs begge dage i fodboldklubben. Vinterhalvåret byder på 1 dag ude og 1 dag inde i en kommunal Badmintonhal.

Fra motion til uddannelse

Idéen bag delprojektet er at opnå fremskridt hos de enkelte unge ved at skabe et miljø med psykisk og fysisk trivsel.

Tilbuddet er udviklet udviklet i Den Kommunale Ungeindsats (KUI) for at rykke de unge tættere på uddannelse. Socialpsykiatrien bidrager med deres ekspertise, heriblandt også ernæringsfaglighed. Sammenlagt suppleres vejledningsfagligheden rigtig godt i løbet af de 10 timer om ugen, hvor de unge dyrker forskellige former for motion: Gåture, hockey, fodbold, motionslege, badminton og også brætspil eller ´simpelt samvær´ om andre spil.

I mindst lige så høj grad handler delprojektet om at opnå en sund rytme hos de unge, med faste mødetider om morgenen, i et trygt socialt samvær. De to dage om ugen kan blive den base, som gør det muligt, at de unge tør komme videre.

Simon er godt på vej

Simon (anonymiseret) har nu været i praktik i godt 14 dage, og det er stort. For det er ikke mere end ca. et år siden, at man næsten kunne have betegnet ham som en enspænder. Simon turde ikke bevæge sig ud i det offentlige rum, var i det hele taget ret lukket og også hård mod sig selv.

Nu ser Simon ud til at trives med de praktiske opgaver, som han løser på sin praktikplads, hvor han servicerer gæster. Her har han tydeligvis også taget en vis faglighed med fra motionsprojektet.

Måske er den unge mand på 20 år ikke færdig endnu med at slås med sine store identitetsspørgsmål, og ungeguiden vurderer ham heller ikke som valgparat endnu. Men Simon har klart åbnet sig, tør møde verdenen i langt højere grad og mestrer nu de væsentlige forventninger fra en arbejdsplads.

Vi videregiver rigtig gerne vores erfaringer. Jeg står selvfølgelig til rådighed hvis nogen har yderligere spørgsmål til delprojektet “Fra motion til uddannelse”. 

Ungeguide Benny Bundsgaard, Herlev Kommune