“Fedt at prøve et arbejde og tjene penge”

8 ´unge med kant´ fra FGU i Høje-Taastrup fik mulighed for at byde ind på et sommerferiejob inden for bl.a. detailhandel, fødevareproduktion og lagerarbejde.

Mange udsatte unge kommer ikke på sommerferie og mangler både aktiviteter og fællesskaber, når uddannelserne holder ferielukket. Sammen med virksomheder og FGU udviklede Ungeguiderne (= kontaktperson+) og virksomhedskonsulenten i Høje-Taastrup deraf følgende et tilbud til de unge i ferieperioden.

En virksomhedsrettet indsats

I Høje-Taastrup Kommunes ungeindsats og i Unge med kant er den virksomhedsrettede indsats og FGU-samarbejdet centrale dele af kædeansvaret. En virksomhedskonsulent der er tæt tilknyttet, indgik aftaler med virksomhederne om sommerferiejobs og kunne efterfølgende hjælpe de unge med fx mere permanente fritidsjobs.

Samtidig blev der indgået aftaler med den lokale FGU-Skole om, at de unge kunne modtage skoleydelse i den første uge af jobforløbet. De unge fik desuden mulighed for at starte jobbet i den sidste uge op til sommerferien hhv. at fortsætte i den første uge efter ferien. 

Via oplevelsen af at tjene sine egne penge, får de unge mulighed for at opbygge en relation til arbejdsmarkedet. De afprøver forskellige erhvervsretninger og lærer at begå sig på en ”rigtig” arbejdsplads. Vi forventer at det kan øge de unges erhvervsparathed.

Virksomhedskonsulent, Høje-Taastrup Kommune

De praktiske rammer

De unge fik tilbud om at arbejde fuldtid eller på deltid i en lokal virksomhed i et 2-3 ugers forløb. Den første uge var den unge på FGU-skoleydelse, og efterfølgende fik den unge fuld løn.

Alle job var inden for cykelafstand, så de var lette at komme til.

Støtte og opfølgning

De unge blev fulgt tæt af deres ungeguide både før, under og efter virksomhedsforløbet.

De unge blev forberedt grundigt på, hvilke forventninger der er til at være på en arbejdsplads. I samtaler om den unges uddannelsesplan blev den unges motivation, ønsker og plan afstemt. 

Det var fedt at prøve et arbejde og tjene penge. Vi er blevet taget rigtig godt imod ude i virksomhederne.

Ung i sommerferiejob, Unge med kant Høje-Taastrup