Rekruttering af unge – workshop 20. okt. 2020, Tårnby

Når udsatte unge endnu ikke er “kontaktparate” eller måske er kommet i en fase, hvor de “forsvinder midt i det hele”, skal fagprofessionelle kunne foretage opsøgende arbejde.

Se også:

Formål

Formål med workshoppen er at bidrage til kompetenceudviklingen af de fagprofessionelle i Unge med kant Hovedstaden, når opgaven omhandler opsøgning af udsatte unge.

Indhold og program, kl. 12.30 – 15.00

At arbejde med unge, som befinder sig i marginaliserede og måske endda ekskluderede positioner er vanskeligt og dilemmafyldt. De professionelle skal være både opsøgende, tålmodige og arbejde med afklaring i relationen med de unge.

12.00 – 12.30 Arbejdende frokost med gensidig præsentation

12.30 – 15.00 Workshop

  • Oplæg om det opsøgende arbejde med de allermest udsatte unge v/ Charlotte Vange Løvstad
  • Med udgangspunkt i praksis undersøger deltagerne deres arbejde i relationer, hvor afklaring og tidspres er tydelige markører. Samtidig kommer de unge med mange komplekse problematikker og skal relatere til et system, som præsenterer en enkelt løsning i form af selvforsørgelse.

Workshoppen gennemføres af Charlotte Vange Løvstad, VIA University College. Charlotte har særlig viden om misbrug af alkohol og narkotika, behandling af stofmisbrug, udsatte gruppers inklusion, eksklusion og marginalisering.

Tilmelding og det praktiske

Tilmelding venligst kun online. Invitation med tilmeldingslink tilgår de lokale projektledere i Unge med kant Hovedstaden medio september. Deltagelsen i workshoppen er gratis.

Workshoppen afholdes hos UU Tårnby. Adresse og lokale vil fremgå af deltagerbekræftelsen.

OBS – om nødvendigt pga. Corona-restriktioner, vil vi foretage en omdisponering af workshoppen til virtuel afholdelse.