Netværksmøde #3, 17. sept. 2020, Roskilde og virtuelt

Næste faglige milepæl i rammerne af Unge med kant Hovedstaden er netværksmødet #3 d. 17. sept. 2020.

OBS – grundet de nye Corona-restriktioner, gennemføres mødet som et kombi-arrangement for personlig og virtuel deltagelse, afhængig af deltagernes tilhørsforhold til kommuner, eventuelle risikogrupper, o.lign.

Det opdaterede program er sendt til de tilmeldte deltagere d. 10. sept. Kontakt mødeleder Regina Lamscheck-Nielsen i tilfælde af spørgsmål.

Formål

Formål med netværksmøde #3 er at fortsætte den fælles faglige udvikling med hinanden, til gavn for de unge ved at arbejde med de fagprofessionelles kompetencer og deres indbyrdes målrettede samspil.

Program, kl. 09.30 – 15.30

Følgende emner og aktiviteter vil indgå i programmet:

09.00 – 09.30 Ankomst og morgenbrød

09.30 – 10.00 Check-in og seneste nyt

10.00 – 11.00 Resultater fra individuelle interviews med de unge (forår 2020), oplæg og dialog v/ VIVE

11.00 – 12.15 Kædeansvar v/ Ulla Nistrup, VIA University College

  • Kædeansvar i udfoldelse v/ deltagerne
  • Erfaringsberetninger fra Unge med kant Syddanmark v/ Jens Simmelsgaard, områdeleder Unge i uddannelse og Kompetencecentret, Tønder Kommune, og Morten Westergaard, lektor og mentoransvarlig Tønder Handelsskole

12.15 – 13.00 Arbejdende frokost

13.00 – 14.15 Relationsdannelse* med og imellem de unge, workshop v/ Bo Klindt Poulsen, VIA University College
*forberedelse nødvendig, se nedenfor

14.30 – 15.15 Kompetenceprofil for kontaktperson+, workshop v/ Bo Klindt Poulsen, VIA University College

15.15 – 15.30 Opsamling & tak for denne gang!

Mindre justeringer kan endnu forekomme.

Deltagerne

Målgruppen for mødet er de fagprofessionelle og ledere i Unge med kant Hovedstaden. Særligt interesserede udefrakommende er velkomne til at henvende sig til projektledelsen for eventuel deltagelse i udvalgte emner på dagen.

Forberedelse

Deltagerne bedes at medbringe hver en case fra praksis:

”Hvordan har relation haft betydning, positivt eller negativt, i jeres arbejde med den unges progression?”

Relation forstås her flerfoldigt, og vælg selv: Relation fagprofessionel & ung eller relationer unge imellem eller relationer unge & deres netværk eller relationer de fagprofessionelle imellem.

Praktikaliteter og tilmelding

Mødet foregår hos projektpartner Vilvorde, Roskilde Tekniske Skole, Køgevej 131, 4000 Roskilde.

Der er gode parkeringsforhold på skolen, man kan dog være nødt til at gå et lille stykke vej, da p-pladserne ligger langstrakt hen ad en tilkørselsvej.

OBS – grundet de nye Corona-restriktioner, gennemføres mødet som et kombi-arrangement for personlig og virtuel deltagelse, afhængig af deltagernes tilhørsforhold til kommuner, eventuelle risikogrupper, o.lign.

Det opdaterede program er sendt til de tilmeldte deltagere d. 10. sept. Kontakt mødeleder Regina Lamscheck-Nielsen i tilfælde af spørgsmål.