Toolbox åbner!

Nye modeller, metoder og værktøjer til arbejdet med udsatte unge: Fagprofessionelle, ledere og unge i de 3 projekter Unge med kant Hovedstaden, Unge med kant Syddanmark samt Youth in transition, har bidraget med deres erfaringer og ekspertise. Projektledelsen har stået for tværorganisatorisk opsamling og forarbejdning, imens forskere har kvalificeret og kvalitetssikret processerne og produkterne.

Et fælles sprog

og en fælles forståelse

De udsatte unge bærer typisk på flere problemstillinger, altså en kompleksitet der involverer fagprofessionelle fra forskellige afdelinger eller sektorer og ofte også nøglepersoner fra det civile liv. En klassisk udfordring er at opnå en fælles forståelse for og sammen med den unge. Den unge skal også have en central rolle, når der tilrettelægges en vej og stationer henimod selvforsørgelse og det liv, som den unge ønsker sig.

Toolbox for arbejdet med udsatte unge

Formål og materialer

Det fælles formål med materialerne er at understøtte de fagprofessionelle i deres tværorganisatoriske arbejde med udsatte unge i spektret 15-29 år.

Materialerne forsøger at hjælpe med at besvare spørgsmål som:

  • Hvordan kan vi identificere progression hos de unge henimod uddannelse og/eller job? Hvilket begrebsapparat kan vi anvende fælles?
  • Hvordan afklarer vi sammen med de unge deres kompetencer og potentialer ang. deres erhvervsparathed?
  • Hvordan tilrettelægger vi i vores fælles kædeansvar individuelle ungeforløb, så de passer til de enkelte unge med hver deres personlige mål, og hvilke muligheder kan vi trække på lokalt?
  • Hvilken profil og kompetencer skal vores lokale KUI-kontaktpersoner have?
  • Hvor og hvordan får vi mere indsigt i modellerne, metoderne og værktøjerne?

Flere af materialerne er interaktive. Man kan fx udarbejde lokale profiler eller orientere sig i detaljer, hvor ønsket.

Alle materialer er til fri afbenyttelse, men må ikke kommercialiseres, og kilden skal angives ved brug.

Udviklet på tværs af 3 projekter

3 projekter har været ramme omkring udvikling af materialerne:

Det fælles for materialerne er, at de har deres udspring i ét af projekterne og siden er afprøvet, kvalificeret og færdigudviklet med bidrag fra de øvrige projekter.

Dermed har der indtil videre været bidrag fra 11 kommuner i Danmark, ca. 150 fagprofessionelle og knap 700 udsatte unge. Forskere fra VIA University College er involveret i udviklings- og evalueringsprocesserne og justering af materialerne. Også VIVE forarbejder data, der er indsamlet ang. ungeprogression og fagprofessionelle metoder. En række andre danske kommuner og erhvervsskoler har udvist deres interesse, lagt rammer til afprøvning og leveret tilbagemeldinger.

Værktøjerne er derudover medudviklet og afprøvet som nationale versioner i Slovenien og Island, med Hamburg Universitet som forskningsledsagelse.

Materialerne vil også blive udgivet i deres ekstrakt som en dansk brochure (vinter 2020) og som en engelsk brochure (jan. 2021). En videreudvikling kan endnu blive foretaget op til vinter 2021.