Netværksmøde #3, 17. sept. 2020, Roskilde

Næste faglige milepæl i rammerne af Unge med kant Hovedstaden bliver netværksmødet #3 d. 17. sept. 2020, med fysisk fremmøde på partnerskolen Vilvorde i Roskilde.

Formål

Formål med netværksmøde #3 er at fortsætte den fælles faglige udvikling med hinanden, til gavn for de unge ved at arbejde med de fagprofessionelles kompetencer og deres indbyrdes målrettede samspil.

Program, kl. 09.30 – 15.30

Følgende emner og aktiviteter vil indgå i programmet:

  • Resultater fra individuelle interviews med de unge (forår 2020), oplæg og dialog v/ VIVE
  • Kædeansvar, status og nye tiltag i Unge med kant v/ deltagerne og VIA; samt erfaringsberetninger fra Unge med kant Syddanmark, v/ Jens Simmelsgaard, områdeleder Unge i uddannelse og Kompetencecentret, Tønder Kommune, og Morten Westergaard, lektor og mentoransvarlig Tønder Handelsskole
  • Kompetenceprofil for kontaktperson+, workshop v/ VIA
  • Relationsdannelse med og imellem de unge, workshop v/ VIA

Justeringer kan endnu forekomme. Den præcise tidsplan følger.

Deltagerne

Målgruppen for mødet er de fagprofessionelle og ledere i Unge med kant Hovedstaden. Særligt interesserede udefrakommende er velkomne til at henvende sig til projektledelsen for eventuel deltagelse i udvalgte emner på dagen.

Praktikaliteter og tilmelding

Mødet foregår hos projektpartner Vilvorde, Roskilde Tekniske Skole, Køgevej 131, 4000 Roskilde.

Der er gode parkeringsforhold på skolen, man kan dog være nødt til at gå et lille stykke vej, da p-pladserne ligger langstrakt hen ad en tilkørselsvej.

Arrangørerne vil følge de Corona-relaterede praktiske påbud og restriktioner.

Tilmelding venligst senest d. 8. sept. og kun online via dette skema (coming up). Log-on til tilmeldingsskemaet fremsendes sammen med invitation til mødet per mail.