Derfor: erfa!

Projektpartnerne i Unge med kant Hovedstaden har ikke hvilet sig under Corona-krisen, tværtimod. Man har aktivt søgt og lynhurtigt implementeret nye måder at arbejde med de unge på og “har været sammen på distance”, på trods af en lang række forhindringer og frustrationer.

De fagprofessionelle har skullet være opfindsomme og indimellem fleksible hvad angår deres formelle begrænsninger.

I rammerne af Unge med kant Hovedstaden trækker man mere og mere på hinanden, både med erfaringsudveksling og samudvikling af nye tiltag og metoder.

Organiserede erfa-møder

De gode dialoger har nu ført til en glædelig etablering af regelmæssige “erfa-møder”. Erfa-møderne er selvorganiseret af partnerne, kan være tematiske, og ansvaret for facilitering skifter.

Der er store lokale forskelle i måden, ungearbejdet er organiseret på, og der er forskelle imellem de lokale typer ungegrupper, som kommunerne i Unge med kant Hovedstaden arbejder med.

Trods alle forskelle, har udvekslingen allerede ført til, at man har kunnet overføre idéer til ungeforløb fra den ene kommune til den anden, fx i samarbejde med Hotel- og Restaurantskolen. Det har også ført til, at man i flere kommuner udvikler nye målgruppeegnede metoder sammen, fx for brugen af logbog (portfolio) med de unge i Ishøj og i Ballerup.

Vi glæder os til at følge med!

Hvad kan det ikke blive til

når dybt engagerede fagprofessionelle samles!

De fagprofessionelle har de unges trivsel og progression som deres helt centrale fælles anliggende. Men de unge bevæger sig frit, often uforudsigeligt, og ikke kun på tværs af institutioner og i samfundslivet, men også på tværs af kommunegrænser. Derfor: erfaringsudveksling og samkonstruktion på tværs!