Madklub som ramme om ungefællesskab

Vejen henimod erhvervsparathed kan også indeholde stationer, hvor man storhygger med hinanden og laver mad sammen.

Det er i hvert fald erfaringen i Herlev Kommune hos to ungeguider fra det lokale Unge med kant projekt. De to fagprofessionelle har målrettet inviteret udvalgte unge fra projektets målgruppe til at starte og køre en madklub sammen.

Tryghed, fællesskab og ansvar blev nøgleordene for den succes, der nu kan fortegnes i Herlev.

Et træningsrum

kan også være en hyggelig madklub

"Fællesskabet blomstrer, og alle tager ansvar", beretter ungeguiderne Joya og Anders stolt. De 8 unge havde måske lidt mere behov for end andre at oparbejde en vis selvtillid og træne det at møde nye mennesker. Også social og personlig udvikling er læringsprocesser, og der skulle en særlig ramme til for de unge.

De unge i madklubben

Deltagerne i madklubben er 8 unge mellem 17-23 år, med en let overvægt af piger. De unge er karakteriseret ved at have behov for at oparbejde en større robusthed og selvtillid. Det indebærer også at lære at møde nye mennesker og få fornemmelsen for gode fællesskaber. De unge er typisk startet på en uddannelse, hvor de i forvejen skal indgå i nye fællesskaber. I madklubben skal de kunne afprøve sig selv i lidt mere løse og i mindre rammer.

Samtidig befinder de unge sig i overgangen til et selvstændigt liv. Heri indgår praktikaliteter som fx at lægge budget, at lave mad og leve sundt, og overordnet især det at tage ansvar og være vedholdende.

Om madklubben

Madklubben foregår én gang om måneden i tidsrummet kl. 16.00 – ca. kl. 20.30. Madklubben er en frivillig aktivitet for de unge i deres fritid, supplerende til FGU m.m.

Stedet er en ungecafé, nøje udvalgt for de rare og trygge rammer, designet og stylet af unge selv. Ungecaféen, der er udlånt af et lokalt psykiatrisk ungetilbud, er et bevidst valgt alternativ til de klassiske ´kommuale rammer´. I ungecaféen haves et velegnet køkken samt tilstødende lokaler, hvor de unge kan ´hænge ud´ og hygge med fx spil og snakke.

Aktiviteter i madklubben

De to ungeguider har iværksat madklubben i starten af 2020 for 8 unge. 75 % af de unge valgte at fortsætte og udtrykker, at de glæder sig til det månedlige arrangement.

Ca. halvdelen af gruppen kan arbejde i køkkenet ad gangen. Princippet der følges af alle: Alle bidrager, enten med madlavning eller med oprydning og rengøring.

Madklubben er sat på pause under Corona-krisen, men ventes at blive genoptaget så snart det er muligt igen.

Samvær, ansvar, tillid

Samværet og samarbejdet i madklubben indebærer, at alle tager ansvar og at også de opgaver løses, der ikke umiddelbart er attraktive. Denne nødvendighed følger alle unge, også uden videre dagsorden eller regler.

Samværet er baseret på tillid. Dermed er der plads til grin, hygge og spil, men også til de mere personlige og dybe emner.

Hvad gør at det virker

Ifølge ungeguiderne, er deres relation til de unge et væsentligt succeskriterium. Relationerne til de enkelte unge var blevet bygget op over et halvt år inden madklubbens start. Dermed var der etableret et tillidsfuldt forhold, og de unge stolede på ungeguidernes vurdering og invitation.

I løbet af arrangementerne har de fagprofessionelle trukket sig mere og mere i baggrunden og i stigende grad overladt styringen til de unge.

Her kan de unge afprøve og udfolde deres sociale og personlige kompetencer i et ikke-truende træningsrum og i et trygt fællesskab.

Joya, ungeguide Herlev Kommune

Perspektiver

I madklubben træner de unge at tage ansvar, at udøve vedholdenhed, at fungere i et fællesskab, at overholde aftaler og meget mere. – Alt sammen kompetencer, der er væsentlige indikatorer for erhvervsparathed, som samtidig praktiseres i en faglig sammenhæng.

Det kan overvejes, hvordan andre professionelle aktører i kædeansvaret kunne inddrages og netop tilbyde erhvervsrettede rammer til den videre udfoldelse.