“Karrierelæring for unge med kant” – NY VERSION

Webinar, 30. april og workshop, 27. maj 2020

Webinaret og workshoppen hænger sammen og erstatter det tidligere aflyste heldagsarrangement (27. marts):

 • Webinaret d. 30 april, kl. 14.00 – 15.30 gennemføres som oplæg, med mulighed for spørgsmål undervejs. Webinaret optages, og linket vil tilgå de tilmeldte.
 • Workshoppen d. 27. maj kl. 11.00 – 15.00 refererer tilbage til oplægget fra webinaret. Workshoppen foregår med fælles drøftelser, arbejde i mindre grupper og udveksling af gruppernes produktioner. Workshoppen gennemføres i Ballerup Kommune. Hvis omstændighederne kræver det, transformeres workshoppen til virtuel dialog.
 • Imellem webinaret og workshoppen bedes deltagerne om at forberede sig ved at knytte teorien til deres praksis. Erfaringerne herfra vil indgå i workshoppen.

Rita Buhl og Bo Klindt Poulsen, begge VIA University College, står for det samlede arrangement. Begge har forsket i karrierelæring og faciliteret praktikeres arbejde med karrierelæring.

Formål

At træffe valg i bred forstand er noget der skal læres, akkurat som man skal lære at læse, skrive og regne. Forskningsbaserede metoder relateret til “Career learning” kan bidrage til at fremme denne kompetence.

Vi vil dykke ned i, hvad karrierelæring er, og hvordan vi kan igangsætte konkrete karrierelæringsforløb for målgruppen Unge med kant.

Indhold

Webinar, 30. april, 14.00 – 15.30

 • Oplæg om ’målgrupper’, som udgangspunkt for at tilrettelægge karrierelæringsforløb
 • Oplæg om karrierelæring i teori og praksis

Der vil blive mulighed for at reflektere og stille spørgsmål.

Afprøvning i egen praksis

Se deltagerbekræftelse. Yderligere instruktion vil blive givet på webinaret.

Workshop, 27. maj, 11.00 – 15.00

 • Opsamling fra siden sidst
 • Gruppearbejde på grundlag af deltagernes forberedelse*: Drøftelse og undersøgelse af ’tilblivelsesprocesser’ i forbindelse med at præcisere målgruppen “unge med kant”
 • Grupperne arbejder med konkretisering af karrierelæringsforløb for “unge med kant”
 • Udveksling af gruppernes produkter

Verden belønner ikke længere mennesker for det de ved, men for det de kan gøre med det de ved, for den måde de opfører sig i verden på og for deres evne til at tilpasse sig.

Andreas Schleicher, direktør for Education and Skills, OECD

Praktisk

Webinar og workshop er gratis for projektdeltagere i Unge med kant Hovedstaden og særligt inviterede. Invitation med online tilmeldingsskema er fremsendt per mail. For praktiske oplysninger, se deltagerbekræftelse.

Teorien bag

 • Berliner, Peter m.fl. (2002): Forskellighed – Respekten for det enkeltstående
 • Højdal, Lisbeth og Lene Poulsen (2007): Karrierevalg. Teorier om valg og valgprocesser
 • Peavy, R. V. (1998). Konstruktivistisk vejledning. Teori og metode
 • Peavy, R. V. (2005). At skabe mening – den sociodynamiske samtale
 • Poulsen, Thomsen, Buhl og Hagmeyer (2016): Udsyn i udskolingen
 • Skovhus, Randi B.; Poulsen, Bo Klindt; Buland, Trond & Svarva, Randi Kristin (2016): På vej mod karrierekompetence
 • Skovhus (2017): Vejledning. Valg & læring
 • Thomsen, Rie; Skovhus, Randi og Buhl, Rita (2013): At vejlede i fællesskaber og grupper

Tidligere handlede uddannelse om at lære mennesker noget. Nu handler det om at sikre, at mennesker udvikler et pålideligt kompas og de navigationsfærdigheder, der kræves, for at de kan finde deres egen vej igennem en stadig mere usikker, omskiftelig og flertydig verden.

Andreas Schleicher, direktør for Education and Skills, OECD